Srednja škola Novi Travnik prva Škola izvrsnosti u Novom Travniku

Kao prva Škola izvrsnosti u Novom Travniku, proglašena je Srednja škola Novi Travnik zbog postignuća nastavnog osoblja, učenika i učenica u  jačanju kapaciteta škole da provodi jedan od 12 najboljih svjetskih naučno utemeljenih obrazovnih programa za mlade „Program Y“ koji je razvio CARE International, postizanje standarda izvrsnosti koji su preduslov za sticanje statusa Škole izvrsnosti i predstavljanje jednog od najpoznatijih i najsavremenijih programa prevencije nasilja na nivou gradova i zajednica – metodologija Zajednice koje brinu.

Prema riječima načelnika Općine Novi Travnik Stjepana Duje obrazovanje je jedan od najvažnijih segmenata razvoja društva, kako Novog Travnika tako i naše države.

„Ulaganje u kvalitetne ljude, nastavni kadar i edukacija mladih ljudi može jamčiti stvaranje novih vrijednosti u društvu, kako u našoj lokalnoj zajednici tako i na razini države. S ovih prostora je uvijek bilo velikih intelektualaca koji su bogatili društveni život ne samo ovdje već i Europi i svijetu, te je sasvim sigurno potreba lokalne zajednice Novog Travnika za dodatno opremanje i izvrsnost naše škole. Ovaj projekat će sigurno potpomoći budućim generacijama da imaju bolji život. Nadam se da će ova škola u budućnosti biti još kvalitetnija i bolja, te da će ove generacije koje sada pohađaju školu iznijeti i ponijeti one kvalitete koje će u budućnosti graditi i ugrađivati u našu zajednicu“, kazao je Dujo.

„Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa je iznimno ponosno na dvije škole koje su u našoj županiji dosegnule stupanj izvrsnosti. Dakle, radi se o Srednjoj školi Novi Travnik i Mješovitoj srednjoj tehničkoj školi Travnik. Sam termin izvrsnosti govori sam o sebi- radi se o časti, ali i odgovornosti da se izvrsnost zadrži. Ne smijemo dopustiti da idemo ispod te razine, nego trebamo ići dalje i još više nadograđivati naše kapacitete. U smislu zaštite naših učenika, nulta je tolerancija na nasilje. Nadam se da će ova škola biti prepoznata od lokalne zajednice i mladih ljudi koji će u budućnosti odabirati ovu školu kao temelj svoje budućnosti i obrazovanja u cjelini“, kazala je tajnica Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Srednjobosanske županje Katarina Velte.

Ravnateljica Srednje škole Novi Travnik, Dražana Hegediš ponosna je na novi status škole, ali i na cijeli kolektiv te na učenike koji je pohađaju.

„Nadam se da se status škole izvrsnosti stječe kontinuiranim radom  s mladima, a upravo na principu sprječavanja nasilja u našim školama. Mi se kao ustanova borimo s tim problemima i upravo smo u toj borbi prepoznati. Ovaj status je došao  nakon našeg dugogodišnjeg rada i borbe s problemom koji pogađa mlade. Ovaj status nam jako puno znači jer smo prva škola u Novom Travniku koja ga je dobila, ali nam znači i veliku obavezu da nastavimo odgovorno raditi s našim učenicima“, kazala je Hegediš.

Projektna koordinatorica nad sprječavanju nasilja nad ženama u UN Women uredu Bosne i Hercegovine Nađa Hasanović kaže da UN Women još od 2016. godine u saradnji sa Institutom za populaciju i razvoj provodi program prevencije nasilja, a od 2019. godine šire i ulaze u lokalne zajednice.

„To je važno, jer srednje škole trebaju biti u fokusu promjene stavova a srednjoškolci iznose promjene stavova i ponašanja. Treba da radimo na tome da društvo ima što manju toleranciju na nasilje, pogovotvo prema ženama. Jako je važno da se lokalna zajednica aktivira. Kroz ovaj pristup koji se primjenjuje od 2019. godine vidimo da je to vrlo uspješno, da je model  Zajednica koje brinu vrlo dobar model koji treba da se preslikava i dalje. Uspjesi kao što su otvaranje škole izvrsnosti u Novom Travniku i Travniku će biti pozitivni primjeri koji će se preslikati u druge lokalne zajednice. Mi smo vrlo ponosni da imamo takav interes i saradnju sa srednjim školama u Srednjobosanskom kantonu. Ovo je jedan od najnaprednijih kantona u tom smislu i nadamo se da će oni preuzeti ulogu mentora u preslikavanju ovih praksi u druge škole“, kazala je Hasanović.

„Radi se o kompleksnom pristupu u radu sa mladima koji primjenjuje moderne pedagoške principe rada, postavljajući učenike u centar učenja i u najvećoj mjeri usmjeren je na jačanje kapaciteta djece da mogu donositi zdrave odluke, da brinu jedni o drugima, da prepoznaju obrasce ponašanja koji su štetni i koji ulaze u kategoriju nasilnih obrazaca ponašanja. Da usvoje tehnike i vještine kako da nasilje zaustave prije nego što se ono desi, kako da ga obeshrabre ukoliko se dešava i da promoviraju nenasilnu komunikaciju među svojim vršnjacima“, kazao je lider programske oblasti Zdravlje i zdravi životni stilovi Instituta za populaciju i razvoj Feđa Mehmedović.

U okviru ceremonije potpisan je memorandum o saradnji i partnerstvu između Općine Novi Travnik i partnerske organizacije Instituta za populaciju i razvoj UO „Nova Vizija“.

Ceremonija je realizovana u okviru projekta “Primjena sveobuhvatnog socio-ekološkog i modela zasnovanog na aktivnom učešću zajednica u eliminaciji nasilja nad ženama u BiH” koji finansira UN Women Bosnia and Herzegovina.