IPD

Zdravo odrastanje i zdravi stilovi života

Poštovani roditelji,

Predškolski period je vrijeme intenzivnog socijalnog i emocionalnog razvoja djece, period u kojem roditelji imaju važnu ulogu u razvoju zdravog identiteta djeteta.

Pored odgajatelja u vrtićima, vi pripremate svoje dijete za različite socijalne interakcije koje ga očekuju u budućnosti i predstavljate model koji dijete oponaša te najuticajniji oblik socijalizacije, usvajanja ponašanja, vještina, vrijednosti i stavova.

Kako bisto vam pomogli da pravovremeno prepoznate i adekvatno odgovorite na razvojne potrebe svoje djece, kreirali smo online obuku koja obuhvata šest (6) modula kako sljedi: moje tijelo, emocije, odnosi s drugima i prihvatanje različitosti, spolnost i reproduktivno zdravlje, prava i sigurnost djece, vrijednosti, rodne i društvene norme. Onlajn obuka u oblasti Zdravo odrastanje ima za cilj da pruži podršku djeci predškolskog uzrasta od 4 do 6 godina u kontekstu razvoja emocionalnih i socijalnih vještina, prihvatanja različitosti te rodne ravnopravnosti koje su preduslov za brigu o svom zdravlju i usvajanju zdravih stilova života i prevencije svih oblika nasilja.  

Svaki od modula je predočen teoretski i kroz video sadržaje unutar kojih se nalaze vježbe koje možete praktikovati s djecom. Uz svaki kratki test na kraju modula, možete provjeriti svoje znanje a nakon finalnog testa možete preuzeti certifikat za uspješno završenu online obuku “Zdravo odrastanje”.

Teme i aktivnosti obuke su komplementarne sa radom odgajatelja u predškolskim ustanovama kantona Sarajevo u okviru sveobuhvatnog programa Zdravo odrastanje prilagođenog djeci od 4 do 6 godina.

Online obuka je kreirana u okviru projekta “Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2“, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH. Sadržaj online obuke, kao i nalazi prikazani u njoj, isključiva su odgovornost Instituta za populaciju i razvoj i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije (EU), niti Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).  Projekat “Zdravo odrastanje djece u predškolskim ustanovama u Općini Centar Sarajevo” sufinansira Općina Centar.

 

Modul 1

Moje tijelo

Djeca vrlo rano pokazuju interes za svoje tijelo i ta istraživanja prije svega rezultat su radoznalosti koja se vezuje za misteriju tjelesnog funkcioniranja…
Više o modulu 1

Modul 2

Emocije

Emocionalni razvoj smatra se jednim od najvažnijih aspekata u razvoju ličnosti. S obzirom da dijelovi mozga koji obrađuju emocije sazrijevaju veoma…

Više o modulu 2

Modul 3

Odnosi s drugima i prihvatanje različitosti

Prvi važni odnosi izvan porodice uspostavljaju se u vrtiću. Vrtić za dijete predstavlja izvor sekundarne socijalizacije, jedan novi kontekst …
Više o modulu 3

Modul 4

Spolnost i reproduktivno zdravlje

Predškolsko dijete iskazuje svoju prirodnu radoznalost prema svemu što ga okružuje, ali i prema samome sebi…
Više o modulu 4

Modul 5

Prava i sigurnost djece

Rano djetinjstvo predstavlja period najveće ranjivosti djeteta, pa u skladu s tim i period kada odrasle osobe imaju najveću odgovornost za njihovu sigurnost…
Više o modulu 5

Modul 6

Vrijednosti, rodne i društvene norme

Socijalizacijski procesi koji najprije započinju u porodici, a potom se nastavljaju u vrtiću ili krugu vršnjaka značajni su izvori socijalnog…
Više o modulu 6

Finalni test

Ovaj test zamišljen je kao finalna provjera vašeg znanja nakon odgledanih svih 6 modula.
Ukoliko ponudite najmanje 60% tačnih odgovora, moći ćete preuzeti certifikat kojim se potvrđuje da ste uspješno prošli ovu obuku.

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

Online centar za
učenje i istraživanje

Online centar za učenje i istraživanje, kao dio digitalne biblioteke i učionice, pruža niz korisnih informacija vezanih za područja djelovanja Instituta.