IPD

Roditeljski savjetnik

Savjeti za mlade i ne tako mlade roditelje

Socijalna kompetencija se često izjednačava sa socijalnim vještinama. Ipak, iako imaju neke zajedničke osobine, bitno ih …

Dragi roditelji, mnogi među nama nisu upoznati s činjenicom da se nasilje među djecom javlja već …

Već smo govorili o važnosti podrške emocionalnom razvoju djeteta, uzrasta od do godina, kao jednom od …

Uprkos zakonima i Konvenciji o dječjim pravima (dokument o zaštiti dječjih prava), koji ističe da svako …

Od najranijeg djetinjstva djeca kroz igru, a koristeći sva svoja čula, uče i shvataju sebe i …

Razvoj emocija je jedan od najvažnijih procesa u razvoju ličnosti: prepoznavanje, sposobnost imenovanja i suočavanja sa …

Online centar za
učenje i istraživanje

Online centar za učenje i istraživanje, kao dio digitalne biblioteke i učionice, pruža niz korisnih informacija vezanih za područja djelovanja Instituta.