IPD

IPPF membership

Institut za populaciju i razvoj je osnovan 2001. godine uz podršku Međunarodne federacije za planiranje porodice (International Planned Parenthood Federation) i postaje punopravan član njene evropske mreže (IPPF European Network) 2006. godine.

Institut podliježe obavezi poštivanja 10 ključnih principa članstva ove mreže: otvorenost i demokratičnost, dobro upravljanje (upravni odbor), strateško i progresivno djelovanje, transparentnost i odgovornost, dobro vođenje (organizacijski nivo), finansijska održivost, dobar poslodavac, posvećenost rezultatima, posvećenost kvaliteti i vodeća nevladina organizacija u zemlji. Poštivanje ovih principa verifikuje kroz akreditacijski proces nezavisni međunarodni tim eksperata na petogodišnjoj osnovi.

Zadnji akreditacijski proces je uspješno proveden 2017. godine.

Online centar za
učenje i istraživanje

Online centar za učenje i istraživanje, kao dio digitalne biblioteke i učionice, pruža niz korisnih informacija vezanih za područja djelovanja Instituta.