Prava i sigurnost djece: vještine suočavanja sa izazovnim situacijama

✅Uprkos zakonima i Konvenciji o dječjim pravima (dokument o zaštiti dječjih prava), koji ističe da svako dijete mora biti zaštićeno „od svakog oblika tjelesnog ili duševnog nasilja, povreda ili zlopotrebe, zanemarivanja ili zapuštenosti, zlostavljanja ili iskorištavanja, uključujući spolno zlostavljanje), te da se svakom djetetu priznaje prirođeno dostojanstvo i pravo na zaštitu njegovog

tjelesnog i psihološkog integriteta, pokušajima javne prevencije i zaštite, djeca su i dalje izložena raznim vidovima zlostavljanja, okrutnog ponašanja ili iskorištavanja.

✅I pored činjenice da roditelji i odgajatelji (odrasle osobe u djetetovom okruženju) brinu o sigurnosti djece, ona moraju razvijati vještine suočavanja, odnosno biti spremna reagovati u nepoznatim i, za njih, opasnim situacijama.

✅Djeca vrtićkog uzrasta, u ovom slučaju djeca od 4️⃣ do 6️⃣ godina nemaju svijest o mogućim opasnim situacijam i posljedicama istih, njima je lako manipulisati, stoga na nama je odgovornost upoznati ih s njihovim pravima, odgovornostima, načinima na koje se mogu zaštiti. Približavajući im ovu temu, moramo voditi računa da kod djece ne potaknemo strah te se koristiti određenim metodama, kreiranim prema razvojnim mogućnostima, prilagođenim dobu djeteta i oblasti koju obrađujemo. Ovakvim, planiranim aktivnostima, kod djecu upoznajemo sa izazovima, osnažujemo i učimo adekvatnim reakcijama u rizičnim situacijama.

✅Kroz aktivnosti projekta naglašavamo ne samo rizik koji mogu predstavljati odrasle osobe iz okruženja, već i mogućnost pojave vršnjačkog nasilja. Kroz igru ih osnažujemo i učimo načinima reagovanja u navedenim situacijama: na osnovu informacija koje im dajemo (primjerene i prilagođene uzrastu), djeca prepoznaju neugodna i opasna ponašanja i osobe, i uče kako zaštititi sebe i svoje tijelo.

✅Nerijetko se desi da djeca koja prolaze kroz različite probleme, neprijatnosti i opasnosti reaguju povlačenjem: šutnjom, strahom ili osjećajem krivice, povlače se u sebe, a pri tome ostaju neopažena i usamljena. Stoga, moramo poticati i ohrabrivati komunikaciju kroz koju će djeca naučiti da njihova tijela pripadaju njima i da se trebaju zauzeti za sebe u slučaju kada osjećaju da je njihov tjelesni ili psihološki integritet ugrožen ili kada se jednostavno ne osjećaju dobro zbog odnosa drugih prema njihovom tijelu. Osim što ih uči kako se odbraniti, ona na ovaj način spoznaju svoju vrijednost i dostojanstvo.

✅Ukoliko imate dodatna pitanja, nedoumice ili vam je potrebna podrška, dostupne su vam besplatne usluge IPD psihološkog savjetovališta. Možete nas kontaktirati putem privatne poruke na našoj facebook stranici “IPD Roditeljski savjetnik”, e mail adrese ili telefonskim pozivom.

Ovaj članak izrađen je u okviru projekta @RELOADWesternBalkans, koji finansira @eubih, a implementira @UNDPBiH. Sadržaj ovog članka, kao i nalazi prikazani u njemu, isključiva su odgovornost Instituta za Populaciju i Razvoj i ni na koji način ne odražava stavove #EU,niti #UNDP#ReLOaD#ReLOaDBiH#LocalDemocracy#WesternBalka