IPD

Roditeljski savjetnik

Savjeti za mlade i ne tako mlade roditelje

Poremećaji iz autističnog spektra (pervazivni poremećaji) su skupina nekoliko različitih poremećaja rane dječje dobi, a koji …

Potičući dijete ka usvajanju navika, ponašanja i odgovornosti u realizovanju obaveza koje mu pripadaju, možemo postati …

Kako će određeni sadržaj uticati na dijete, zavisi od njegovog emocionalnog stanja, sposobnosti razumijevanja, uzrasta, kognitivnog …

Dugo vremena je vladalo mišljenje da zamišljeni prijatelji ukazuju na postojanje psiholoških teškoća. Danas znamo da …

Odrastanje djece često doživljavamo kao set određenih normi koje mališani trebaju dosegnuti u određenim fazama razvoja: …

U člancima do sada govorili smo o vršnjačkom nasilju iz perspektive žrtve i počinitelja. Danas ćemo …

Online centar za
učenje i istraživanje

Online centar za učenje i istraživanje, kao dio digitalne biblioteke i učionice, pruža niz korisnih informacija vezanih za područja djelovanja Instituta.