Poremećaji autističnog spektra

Poremećaji iz autističnog spektra (pervazivni poremećaji) su skupina nekoliko različitih poremećaja rane dječje dobi, a koji su uzrokovani raznim, imunološkim, genetskim, socijalnim, organskim, traumatološkim faktorima, te su najčešći razvojni poremećaji (javljaju se u prvim godinam života, a traju cijeli život).

U poremećaje autističnog spektra spadaju Rettov sindrom, Aspergerov sindrom, , dezintegrativni poremećaj i atipični autizam.

Autizam je najčešći poremećaj autističnog spektra. Tri su glavna simptoma, a uključuju probleme društvene interakcije, ponavljanje riječi ili akcija i poteškoće s komunikacijom. Iako mogu pokazivati nedostatak interesa, djeca sa autizmom se često opsesivno vežu za neke predmete (određena igračka npr.).

Aspergerov sindrom se smatra najmanje teškim poremećajem autističnog spektra. Djeca sa Aspergerovim sindromom imaju razvijene verbalne komunikacijske vještine, opsežniji rječnik i koriste odgovarajuću gramatiku. Ipak u neverbalnoj komunikaciji pokazuju poteškoće (govor tijela npr.). Djeca s Aspergerovim sindromom su vrlo osjetljiva na prekomjernu stimulaciju čula; jako svjetlo, intenzivni zvukovi. Također, karakteristična „opsjednutost“ nekom određenom stvari ili osobom bez interesa za bilo šta drugo.

Atipični autizam podrazumijeva djecu koja pokazuju samo neke od simptoma autizma; poteškoće u izražavanju emocija i interakciji s drugim ljudima.

Rettov sindrom. Djeca s ovim poremećajem u početku pokazuju simptome slične autizmu ali često tek nakon perioda normalnog rasta i razvoja

Dezintegrativni poremećaj djetinjstva. Djeca sa ovim poremećajem imaju zdrav razvoj sve do druge godine, a u 3. i 4. godini počinju se javljati simptomi; loše društvene vještine i pogoršanje motoričkih sposobnosti.

Poremećaji iz spektra autizma su vrlo složeni neurorazvojni poremećaji, a zahvataju sve aspekte dječje ličnosti; komunikaciju, motoriku, učenje i ponašanje. Djeci sa ovim poremećajima zajedničko je da zbog određenih unutrašnjih otpora teško uspostavljaju socijalne interakcije (nezainteresovanost za igru, druženje), imaju teškoće sa uspostavljanjem verbalne i neverbalne komunikacije zbog doslovnog s hvatanja i drugačijeg razumijevanja, a često s e javlja izostanak govora (ili čak zaostajanje u govoru). Također, javljaju se stereotipne ponavljajuće radnje, a interesi su suženi uz prisustvo neobičnih aktivnosti i ponašanja.

Djeca sa ovim poremećajima vide, čuju i osjećaju, ali opaženo teško sklapaju u smislenu cjelinu. Zbog toga se povlaće u vlastiti svijet gdje osjećaju sigurnost.

Prvi rani znak poremećaja autističnog spektra, koji se može uočiti već kod beba starosti 4-5 mjeseci, je neuspostavljanje kontakta očima. Kasnije se javlja nezainteresovanost za igru, odsustvo razvoja govora, odsustvo interakcije sa roditeljima, neodazivanje na poziv.

Simptomi su, nadalje, nesanice s autoagresivnim pokretima ili mirne nesanice bez plača (uz otvorene oči), postojanje ranih i jakih anksioznosti, emocionalna hladnoća, odbijanje tjelesnog kontakta, smanjen interes za igračke, a naglašen interes za igre ruku pred očima koje mogu trajati satima.

Za sva dodatna pitanja obratite se psihološkom savjetovalištu IPD Roditeljskog savjetnika. Usluge savjetovališta su besplatne, a možete nas kontaktirati putem e mail adrese, privatnom porukom na stranici ili pozivom na naš broj telefona.