Unapređenje sustava socijalne potpore djeci i mladima u riziku na području Županije Središnja Bosna

S ponosom objavljujemo početak novog projekta Instituta za populaciju i razvoj pod nazivom „Unapređenje sustava socijalne potpore djeci i mladima u riziku na području Županije Središnja Bosna“, kojeg financijski podržava Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske. Projekt provodimo u suradnji sa Udrugom „Društvo za psihološku pomoć“ iz Zagreba, Hrvatske.

Sažetak projekta   Projekt doprinosi boljem kvalitetu života i blagostanju djece i mladih u Županiji Središnja Bosna i usklađen je sa strateškim dokumentima i potrebama lokalne zajednice. Dijeljenjem dobrih praksi iz Republike Hrvatske,  odgovorni  profesionalci i iz socijalne, zdravstvene skrbi i nastavno osoblje iz obrazovnih ustanova, koje rade po hrvatskom obrazovnom programu ove Županije će biti osnaženi da pružaju kvalitetnije socijalne,  zdravstvene usluge  i da prepoznaju i preveniraju sve oblike nasilja među djecom i mladima. Unaprijeđeni model referalnih mehanizama i mehanizmi međusektorske suradnje koji uključuju sve aktere lokalne zajednice u oblasti prevencije i zaštite od nasilja će se moći replicirati i na druge županije sa većinskim hrvatskim stanovništvom, što daje dodatnu vrijednost projektu.  

Cilj projekta je jačanje kapaciteta institucija i pružatelja usluga socijalne i zdravstvene skrbi kroz integraciju dobrih i efektivnih praksi iz Republike Hrvatske. Kroz edukaciju i jačanje kompetencija nastavnika osnovnih i srednjih škola u prepoznavanju, prevenciji i reagiranju na nasilje, nastavnici će postati svjesniji i osnaženiji u svojoj ulozi podrške učenicima. Očekuje se da će to dovesti do stvaranja sigurnijeg i podržavajućeg okruženja u školama te smanjenja incidence nasilja među učenicima.

Nastavnici će također raditi na boljoj suradnji s roditeljima kako bi zajedno radili na prevenciji nasilja i pružanju podrške učenicima u riziku. Uključivanje stručnih djelatnika centara za socijalni rad i centara za mentalno zdravlje omogućit će im pružanje kvalitetnije podrške žrtvama nasilja te učinkovitije interveniranje u situacijama nasilja. Dugoročno, to će rezultirati poboljšanim pristupom pomoći učenicima i njihovim obiteljima te smanjenjem negativnih posljedica nasilja na mentalno zdravlje i dobrobit djece.

Projekt će također uključiti pedagoge, školske psihologe i članove asocijacija pedagoga, što će rezultirati jačanjem njihovih kapaciteta u prevenciji nasilja i pružanju sveobuhvatne podrške učenicima. Kroz razmjenu iskustava i usvajanje novih pristupa u radu s učenicima, doprinijet će stvaranju školskog okruženja koje promiče pozitivne međuljudske odnose i sprječava nasilje.

Informiranjem opće populacije o dostupnim uslugama socijalne i zdravstvene skrbi te mehanizmima odgovora na nasilje, doprinosimo stvaranju svijesti o važnosti prevencije i suzbijanja nasilja u društvu. Podizanjem svijesti i edukacijom, očekujemo smanjenje stigmatizacije žrtava nasilja te poticanje aktivnog uključivanja građana u borbu protiv nasilja.

Dugoročni utjecaj ovog projekta bit će stvaranje sigurnijeg, podržavajućeg i inkluzivnog okruženja za djecu i mlade na području Županije Središnja Bosna. Jačanjem kapaciteta relevantnih sudionika i podizanjem svijesti o nasilju u društvu, ovaj projekt će postaviti temelje za dugoročno smanjenje nasilja i poboljšanje kvalitete života djece i mladih.

Pratite naše stranice za daljnje informacije o napretku projekta i načinima na koje se možete uključiti. Zajedno možemo stvoriti bolje sutra za našu djecu i mlade!