KONKURS ZA PRAVNOG KONSULTANTA ZA PROCES PREREGISTRACIJE KOALICIJE ORGANIZACIJA U ZDRAVSTVU U BOSNI I HERCEGOVINI

u okviru projekta Doprinos organizacija civilnog društva strateškom planiranju zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini u skladu sa EU standardima, koji Institut za populaciju i razvoj sprovodi u partnerstvu sa Savezima opština i gradova iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, a koji finansira Evropska unija.

I

Uvodne informacije:

Opšti cilj Projekta: jačanje doprinosa OCD mreže u osiguravanju kvalitetnije zdravstvene zaštite i hitne medicinske pomoći na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini, na osnovu saradnje, razmjene znanja i dijaloga sa institucijama vlasti.

Specifični cilj 1: jačanje kapaciteta OCD za partnerski dijalog sa organima vlasti, izradu i implementaciju strateških dokumenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Bosni i Hercegovini.

Specifični cilj 2: institucionalizirati učešće lokalnih OCD u kreiranju i usvajanju javnih politika na opštinskom nivou u Bosni i Hercegovini.

Specifični cilj 3: doprinijeti informisanju javnosti o javnom zdravlju i razmjeni informacija radi poboljšanja pristupa pacijenata zdravstvenim uslugama.

Vremenski period trajanja Projekta: 01.02.2024. – 01.02.2027.

Očekivani rezultati:

1. OCD zagovaraju bolju zdravstvenu politiku i bolju osnovnu i naprednu hitnu medicinsku pomoć za građane,

2. osigurana provedba opštinskih strateških dokumenata u području primarne zdravstvene zaštite po principu no one left behind,

3. OCD učestvuju u dijalogu s donosiocima odluka radi unapređenja strateških dokumenata i pristupa zdravstvenim uslugama.

II

Opis posla

Kandidat će pružiti pravno konsultantske usluge u procesu preregistracije Koalicije organizacija u zdravstvu u Bosni i Hercegovini koja je registrirana kao nevladina organizacija kod nadležnog tijela na nivou Bosne i Hercegovine. Glavne odgovornosti i zadaci pravnog konsultanta obuhvataju pružanje stručnih pravnih savjeta i preporuka u vezi sa procesom preregistracije Koalicije organizacija u zdravstvu u Bosni i Hercegovini, u skladu sa važećim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, detaljnu analizu postojećih dokumenata Koalicije organizacija i pripremu neophodnih pravnih dokumenata potrebnih za proces preregistracije, efikasnu komunikaciju i saradnju sa članovima Koalicije organizacija, kao i sa nadležnim institucijama u vezi svih pravnih pitanja i procedura, izradu pravnih rješenja za eventualne izazove i prepreke u procesu preregistracije, uz pružanje stručne podrške u rješavanju istih, kao i redovno izvještavanje o napretku i rezultatima procesa preregistracije, kao i pružanje potrebnih informacija nadležnim organima.

Pravni konsultant treba da izuzetno poznaje pravni sistem Bosne i Hercegovine, kao i relevantno zakonodavstvo te procedure u oblasti preregistracije i funkcionisanja Koalicije organizacija. Takođe, očekuje se visok nivo profesionalizma, odgovornosti i efikasnosti u obavljanju poslova.

Očekivani rezultati

 • Uspješna preregistracija: Osiguranje pravne usaglašenosti i uspješna realizacija procesa preregistracije Koalicije organizacija u zdravstvu u Bosni i Hercegovini, u skladu s propisima osnivanja udruženja na nivou Bosne i Hercegovine.
 • Pravno održive odluke: Pružanje stručnih pravnih savjeta i izrada pravnih rješenja koja će osigurati pravno održive odluke tokom procesa preregistracije, uz minimiziranje potencijalnih pravnih izazova.
 • Efikasna komunikacija: Ostvarivanje efikasne komunikacije i saradnje sa članovima Koalicije organizacija, kao i sa relevantnim institucijama, što će doprinijeti boljem protoku informacija i bržem napretku procesa preregistracije.
 • Redovno izvještavanje: Redovno izvještavanje o napretku i rezultatima procesa preregistracije, pružajući relevantne informacije nadležnim organima i omogućavajući transparentnost u cjelokupnom postupku.
 • Pravna sigurnost: Pružanje pravne sigurnosti Koaliciji organizacija u zdravstvu u Bosni i Hercegovini putem stručnih savjeta i primjeni relevantnih pravnih propisa i procedura.

Vremenski okvir izvršenja zadatka: 15.04.2024. –  31.10.2024.

Akademske kvalifikacije: Završen Pravni fakultet (minimalno VSS, odnosno 240 ECTS)

Ekspertiza

 • Odlično poznavanje zakonskih propisa u skladu s kojima se vrši registracija udruženja/fondacija u Bosni i Hercegovini,
 • Minimalno 5 godina iskustva u struci,
 • Višegodišnje iskustvo izrade pravnih analiza, izvještaja i pravnih rješenja u oblasti zdravstva,
 • Iskustvo saradnje sa sektorom civilnog društva,
 • Izražena sposobnost pismenog izražavanja.

Podrška

Angažovani konsultant će tokom realizacije radnih zadataka imati podršku od strane projektnog koordinatora. Projektni koordinator će biti u redovnoj komunikaciji sa konsultantom i pravovremeno dostaviti strukturirani odgovor ili preporuku, ukoliko to bude relevantno za postizanje rezultata projektnog zadatka.

Prijava

Zainteresovani kandidati obavezni su priložiti sljedeće dokumente:

 • Pismo namjere,
 • Biografiju,
 • Tehničku ponudu.

Navedene dokumente potrebno je dostaviti na e-mail adresu: IPDhealthnet@ipdbh.org

Rok za prijavu je 12.04.2024. godine

Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima trebaju biti dostavljeni na e-mail: IPDhealthnet@ipdbh.org.

Informisanje kandidata

Institut za populaciju i razvoj nije dužan obavijestiti kandidate koji nisu izabrani za izvršenje projektnog zadatka o rezultatu javnog poziva. Ponuđač koji osvoji najveći broj bodova i čija ponuda bude prihvaćena, biće obaviješten najkasnije 5 radnih dana nakon finalnog izbora.