IPD

ANNUAL REPORT

Good health and well-being for all in B&H

2022

 • Annual Report IPD 2022
 • Godišnji izvještaj IPD 2022

2021

 • Annual Report IPD 2021
 • Godišnji izvještaj IPD 2021

2020

 • Godišnji izvještaj Asocijacije XY

2019

 • Annual Report XY 2019
 • Godišnji izvještaj XY 2019

2017

 • Annual Report XY 2017
 • Godišnji izvještaj XY 2017

2015

 • Godišnji izvještaj XY 2015

2014

 • Annual Report XY 2014
 • Godišnji izvještaj XY 2014

2013

 • Godišnji izvještaj XY 2013

2011

 • BMK izvještaj 2011

2010

 • NARATIVNI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKTA "MAKSIMIZIRANJE POKRIVANJA EFEKTIVNE PREVENCIJE HIV-A MEĐU MLADIMA" ZA ČETVRTI KVARTAL 2010.
 • IZVJEŠTAJ SA V KONFERENCIJE VRŠNJAČKIH EDUKATORA (YSAFE BIH)
 • IZVJEŠTAJ SA ODRŽANOG TRENINGA NA TEMU "PRIJATELJSKI PRISTUP PRI PRUŽANJU PRIJATELJSKIH USLUGA MLADIMA
 • NARATIVNI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKTA "MAKSIMIZIRANJE POKRIVANJA EFEKTIVNE PREVENCIJE HIV-A MEĐU MLADIMA" ZA TREĆI KVARTAL 2010.
 • FINALNI GODIŠNJI NARATIVNI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKTA "MAKSIMIZIRANJE POKRIVANJA EFEKTIVNE PREVENCIJE HIV-A MEĐU MLADIMA" ZA 2010.
 • NARATIVNI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKTA "MAKSIMIZIRANJE POKRIVANJA EFEKTIVNE PREVENCIJE HIV-A MEĐU MLADIMA" ZA DRUGI KVARTAL 2010.
 • LIČNA KARTA PROJEKTA "POVEČANJE IEC/BCC OBRAZOVANJA O PREVENCIJI MEĐU MLADIMA - PRIJATELJSKI CENTRI ZA MLADE"
 • IZVJEŠTAJ SA ODRŽANIH RADIONICA
 • FINALNI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKTA "PREVENCIJA VRŠNJAČKOG NASILJA I PROMOCIJA ZDRAVIH STILOVA ŽIVOTA MLADIH U OŠ NA PODRUČJU OPŠTINE NOVO S."
 • NARATIVNI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKTA "MAKSIMIZIRANJE POKRIVANJA EFEKTIVNE PREVENCIJE HIV-A MEĐU MLADIMA" ZA PRVI KVARTAL 2010.