Zdravlje mladih u fokusu je interesovanja Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Adisa Alikadić-Herić i Amira Borovac posjetile su Institut za populaciju i razvoj, kako bi razgovarale o sveobuhvatnim programima promocije i unapređenja zdravlja i integraciji naučno utemeljenih pristupa kojima možemo doprinositi zdravstvenoj pismenosti djece, mladih i odraslih.

Direktorica Instituta za populaciju i razvoj Emina Osmanagić naglasila je posvećenost Instituta promociji i očuvanju zdravlja građana BiH, sa posebnim fokusom na djecu i mlade.

U okviru posjete Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Adisa Alikadić-Herić, upoznata je sa dosadašnjim rezultatima saradnje Instituta sa Ministarstvom i budućim aktivnostima koje se planiraju realizirati u saradnji sa ovom institucijom.

 „Zdravlje i sigurnost mladih važni su principi koji osiguravaju pravilan rast i razvoj djece i mladih, a ujedno i način da se djeci i mladima omogući da se ostvare u punom potencijalu. Stoga je Ministarstvo posvećeno podršci programa za koje postoje dokazi efikasnosti i koji su naučno utemeljeni“, kazala je Alikadić-Herić.

Predstavnike Ministarstva upoznali smo sa sistemom osiguravanja kvalitete u provođenju programa jačanja kompetencija nastavnog osoblja te je predstavljen paket obrazovnih alata i tehnologija.

Nakon konsultacija zaključeno je da Institut i Ministarstvo imaju strateške ali i etičke razloge da sarađuju, jer se rukovode istim principima – najbolji interesi djece i mladih u našoj zemlji.