Za roditelje djece predškolskog uzrasta: Online obuka koja je sastavni dio programa „Zdravo odrastanje“ dostupna je na web platformi Instituta za populaciju i razvoj

Online obuka koja ima za cilj razvoj emocionalnih i socijalnih vještina djece predškolskog uzrasta a namijenjena je dodatnoj edukaciji i obuci roditelja dostupna je na web stranici Instituta za populaciju i razvoj: https://ipdbih.org/zdravo-odrastanje-i-zdravi-stilovi-zivota. Teme i aktivnosti obuke su komplementarne sa radom odgajatelja u predškolskim ustanovama Kantona Sarajevo.

Prema riječima projektnog koordinatora u Institutu za populaciju i razvoj Amera Džekmana predškolski period je vrijeme intenzivnog socijalnog i emocionalnog razvoja djece, period u kojem roditelji imaju važnu ulogu u razvoju zdravog identiteta djeteta.

„Roditelji predstavljaju model koji dijete oponaša kao najuticajniji oblik socijalizacije, usvajanje ponašanja, vještina, vrijednosti i stavova. Kako bismo roditeljima pomogli da pravovremeno prepoznaju i adekvatno odgovore na razvojne potrebe svoje djece, kreirali smo online obuku koja obuhvata šest modula: moje tijelo, emocije, odnosi s drugima i prihvatanje različitosti, spolnost i reproduktivno zdravlje, prava i sigurnost djece, vrijednosti, rodne i društvene norme. Online obuka u oblasti „Zdravo odrastanje“ ima za cilj da pruži podršku djeci predškolskog uzrasta od 4 do 6 godina u kontekstu razvoja emocionalnih i socijalnih vještina, prihvatanja različitosti te rodne ravnopravnosti koje su preduslov za brigu o svom zdravlju i usvajanju zdravih stilova života i prevencije svih oblika nasilja“, kazao je Džekman.

Svaki od modula je predočen teoretski i kroz video sadržaje unutar kojih se nalaze vježbe koje se mogu praktikovati s djecom. Uz svaki kratki test na kraju modula, roditelji mogu provjeriti svoje znanje a nakon finalnog testa preuzeti certifikat za uspješno završenu online obuku “Zdravo odrastanje”.

Online obuka je kreirana u okviru projekta “Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2“, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH. Sadržaj online obuke, kao i nalazi prikazani u njoj, isključiva su odgovornost Instituta za populaciju i razvoj i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije (EU), niti Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).  Projekat “Zdravo odrastanje djece u predškolskim ustanovama u Općini Centar Sarajevo” sufinansira Općina Centar.

#ReLOaD #ReLOaDBiH #LocalDemocracy #WesternBalkans

Evropska unija u Bosni i Hercegovini

Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans

UNDP Bosnia and Herzegovina