Uspješno završena online edukacija Prijateljski pristup u pružanju usluga za vulnerabilne grupe adolescenata i mladih ljudi

Asocijacija XY je, u okviru projekta podržanog od strane Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA), provela dvodnevnu online edukaciju za profesionalce iz centara za mentalno zdravlje u BIH čiji je ciljsenzibilizacija pružaoca usluga za specifične potrebe adolescenata i mladih ljudi iz vulnerabilnih grupa kako bi im mogli pružiti prijateljske usluge prilagođene njihovim potrebama. Neke od tema o kojima se govorilo na edukaciji sufaktori koji doprinose vulnerabilnosti mladih ljudi, problemi i poteškoće sa kojima se susreću vulnerabilne grupe mladih ljudi kojima je potrebna usluga, barijere kojeotežavaju pružanje usluga koje su potrebne mladim ljudima, šta adolescenti doživljavaju kao „prijateljske” uslugete kako pomoći mladima da se lakše prilagode uticajima COVID-19 pandemije.Na edukaciji su razmatralesocijalne i rodne norme koje utiču na zdravlje, stavove i ponašanje mladih.

Na edukaciji koja se održala putem web platorme Zoom 08. i 09. 12.2020, učestvovalo je 40profesionalaca (psihijatri, psiholozi, socijalni radnici i medicinske sestre/tehničari)koji pružaju usluge adolescentima i mladim ljudima.

Pozitivne reakcije učesnika i učesnica nisu izostale:

„Želim da vam se zahvalim na jako korisnoj temi! Divna predavanja i divna igra uloga koji odlično podcrtavaju koliko je važno razumijevanje kako specifičnih grupa, tako i svih nas.Sjajno!”

 „Hvala, edukacija je bila vrlo korisna i poticajna.