Upitnik o ljudskim pravima u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja u BiH

Kao dio istraživanja o stanju ljudskih prava u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja u BiH, koje provode Ombudsmeni BiH, UNFPA u saradnji sa Promente Socijalna Istraživanja provodi dopunsko istraživanje koje obuhvata oblasti od posebnog značaja za seksualno i reproduktivno zdravlje.

Istraživanje se provodi u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci, Bijeljini i Livnu. Stoga, molimo da na ovaj upitnik odgovaraju  ŽENE DOBI OD 18-49 GODINA KOJE TRENUTNO ŽIVE U POMENUTIM GRADOVIMA.

Učešće u ovom istraživanju je dobrovoljno i anonimno, te će se Vaši odgovori tretirati s visokim stepenom povjerljivosti. Želimo naglasiti da nema tačnih i netačnih odgovora.

Vaša iskustva, mišljenja i stavovi bit će od velikog značaja, stoga Vas molimo da iskreno odgovorite na pitanja koja slijede. Informacije koje dobijemo od Vas će se koristiti isključivo u svrhu istraživanja, čiji rezultati će predstavljati osnovu za unapređenje prava žena i djevojčica u ovoj oblasti.

Molimo da pažljivo pratite upute na početku svakog poglavlja upitnika.

Link za popunjavanje upitnika ▶️ https://bit.ly/2IqMCoQ