U pripremi priručnik o tretmanu zatvorenika sa problemima mentalnog zdravlja

Na osnovu preporuka Federacije globalne psihijatrsijske inicijative FGIP i lokalnog tima stručnjaka, formirana je radna grupa od osam stručnjaka iz oblasti psihijatrije, psihologije, ljudskih prava, vladinog i nevladinog sektora, koja ima za cilj izradu priručnika za zdravstvene radnike o tretmanu zatvorenika sa problemima mentalnog zdravlja i edukativnih materijala koji će biti ponuđeni kazneno-popravnim ustanovama u Bosni i Hercegovini.

Radna grupa je formirana u okviru projekta „Jačanje ljudskih prava osuđenih lica sa problemima mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini”, koji finansijski podržava Kraljevina Nizozemska, a implementira Institut za populaciju i razvoj. Cilj projekta je ostvariti ljudska prava osuđenih lica sa mentalnim poteškoćama, kao i ostalih osuđenika u Bosni i Hercegovini, zbog poboljšanja kvaliteta života ove populacije.

Prema riječima projektnog koordinatora u Institutu za populaciju i razvoj Bekira Omerbašića radna grupa je formirana odmah nakon konačnog izvještaja o procjeni.

„Predviđena su četiri sastanka, a po potrebi će biti organizirani i dodatni online sastanci. Do sada održana su tri sastanka na kojima su utvrđene pojedinačne teme svakog od osam članova radne grupe, forma priručnika kao imperativnog protokola kojim bi se koristilo zdravstveno osoblje unutar kazneno- popravnih ustanova u postupanju sa osuđenicima sa problemima mentalnog zdravlja te uopšte sa svim osuđenim licima, članovima radne grupe podijeljeni su svi materijali koji bi trebali biti sastavni dijelovi priručnika, a zaključeno je i da bi finalni dokument trebao biti završen do 28.10.2022. godine“, pojasnio je Omerbašić.

Priručnik za zdravstvene radnike o tretmanu zatvorenika sa problemima mentalnog zdravlja koristiće se kao dio zdravstvene zaštite u kazneno-popravnim zavodima i forenzičkim psihijatrijskim ustanovama.

„S obzirom na to da ove ustanove nemaju jasne smjernice o tome kako pružiti kvalitetnu zdravstvenu zaštitu zasnovanu na ljudskim pravima, važno je omogućiti im da imaju materijal sa jasnim smjernicama o tome kako liječiti osuđene osobe s problemima mentalnog zdravlja. Očekuje se da će većina institucija prihvatiti priručnik kao jedan od instrumenata za unapređenje zdravstvenih usluga“, zaključio je Omerbašić.