Regionalna konferencija o mentalnom zdravlju “It`s All about You”

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo zdravstva, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Ambasada Švicarske u partnerstvu sa Zdravstvenom mrežom Jugoistočne Evrope predstavili su na Regionalnoj konferenciji o mentalnom zdravlju “It`s All about You”, dostignuća reforme u oblasti mentalnog zdravlja u našoj zemlji.

Tokom trodnevne konferencije zdravstveni profesionalci iz Bosne i Hercegovine učesnicima su prezentirali tekuće i buduće aktivnosti u mentalnom zdravlju, a predstavnici iz Albanije, Bugarske, Izraela, Moldavije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Rumunije i Srbije najbolje prakse svojih zemalja.

Federalni ministarzdravstvadr Nediljko Rimac naglasio jeda je reforma u oblasti mentalnog zdravlja jedna od najuspješnijih u oblasti zdravstva u postratnom periodu.

„Osnovni cilj reforme zaštite mentalnog zdravlja u BiH je promjena pristupa i koncepta zaštite mentalnog zdravlja, gdje u centar pažnje stavljamo korisnika i njegove potrebe, pritom stavljajući fokus na oporavak i socijalnu inkluziju. Uspostavljanjem i razvojem centara za mentalno zdravlje, kontinuiranom edukacijom kadra, te uvođenjem novih inovativnih usluga napravili smo važan korak ka povećanju dostupnosti i kvalitetu usluge, što je osiguralo značajne rezultate u području zaštite mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini. Također, u ovom procesu nismo zaboravili ni ulogu korisnika usluga koji su bili i vodilja i učesnici tokom  reforme, a koje smo osnažili, ohrabrili i organizirali u korisnička udruženja.“

„Vrijednost našeg zajedničkog dugogodišnjeg rada je i destigmatizacija osoba sa problemima u mentalnom zdravlju i uključivanje korisnika u kreiranju razvoja sistema zaštite mentalnog zdravlja. Stavili smo akcenat na multisektorski pristup u zaštiti mentalnog zdravlja i okupili profesionalce iz različitih segmenata društva. Promijenili smo ugao gledanja na mentalno zdravlje i usmjerili pažnju na osobu, na pojedinca, njegova prava i oporavak“, poručio je ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske dr Alen Šeranić.

Direktorica Instituta za populaciju i razvoj Emina Osmanagić kazala je da mentalno zdravlje više nije zanemarena tema u zdravstvenom sektoru u Bosni i Hercegovini zahvaljujući Projektu mentalnog zdravlja u BiH i ključnim pokretačima promjena, prije svega ministarstvima zdravlja i stručnjacima.

„Poboljšane su usluge mentalnog zdravlja za cjelokupnu populaciju, a naša reforma u oblasti mentalnog zdravlja je postala je dobar primjer za regiju i šire. Reformi u oblasti mentalnog zdravlja u BIH doprinijela je dobra saradnja vladajućih struktura sa organizacijama civilnog društva. To pokazuje da  se u BIH zaista može dobro i proaktivno djelovati ako se uključe lokalne organizacije, u našem slučaju NVO koje okupljaju osobe  sa mentalnim poteškoćama.  To su organizacije koji predstavljaju nepresušan izvor dobrih praksi i ekspertize”, kazala je Osmanagić.

Regionalnu konferenciju o mentalnom zdravlju organizovao je Institut za populaciju i razvoj u okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, koji IPD implementira od 2010. godine u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske uz finansijsku podršku Vlade Švicarske.