Ravnopravnost nije izbor, ravnopravnost je rješenje

Godinama unazad, posebno tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja, karanfil i ruža simbolizirali su 8. mart, Međunarodni dan žena, u očima dječaka dan kada ženama poklanjamo cvijet. Jedan za mamu, jedan za razrednicu, po jedan za sestru, nanu i baku.

U očima dječaka, kasnije mladića, sa tim cvijetom je počinjao i završavao 8. mart i niko se nije pretjerano trudio da objasni zašto je taj dan važan i zašto je on važan za sve nas.

Ponekada bi na času neko spomenuo pokret žena koje su se borile za svoja prava, kao da je to samo historija, kao da je to dan sjećanja na žene koje su se borile i izborile za svoja prava. Kao da je to završena priča.

Kasnije, život me naučio da to nije završena već tek započeta priča. Zapravo, to je samo prednja strana, korica knjige u kojoj žene i muškarci, jednako, trebaju da se bore protiv nepravdi, nejednakosti, stereotipa, bilo i patnje koji su rodno uvjetovani, kulturološki utabani, normativno opravdani.

Ponosno ustajem i u timu sa sjajnim ljudima iz organizacije u kojoj radim, a u saradnji sa partnerima u BiH i regiji, partnerima u institucijama, ispisujemo nove stranice knjige koja počinje sa cvijetom, a koja će imati nešto drugačiji završetak od onog koji smo živjeli u vremenu kada je sve počinjalo i završavalo sa cvijetom.

Sadržaj naše knjige izgleda ovako:

·Razvoj i uvođenje nastavnog predmeta Zdravi životni stilovi za osnovne škole, predmeta koji doprinosi unapređenju položaja i sigurnosti djevojčica i žena, predmeta koji doprinosi rodnoj ravnopravnosti

·Razvoj i uvođenje jednog od 12 najboljih programa za rad sa mladima u srednjim školama- Program Y. Radi se o rodno transformativnom programu prevencije nasilja, eliminacije rodnih stereotipa i promocije zdravih odnosa i zdravlja mladih. Program je prisutan na više od 70% teritorije naše zemlje

·Stotine obučenih nastavnika i više od 300 000 hiljada mladih osnaženih i naučenih da se bore za prava i ravnopravnost, da pokazuju nultu toleranciju prema svim oblicima nasilja

·Razvoj i provođenje naučnu utemeljenih kampanja podizanja javne svijesti i mobilizacije mladih i odraslih da se suprotstave nasilju u svom okruženju

·Unaprijeđeni kapaciteti zdravstvenih radnika u pružanju kvalitetnih ginekoloških i zdravstvenih usluga djevojkama i ženama

·Pružanje besplatnih, kvalitetnih i sveobuhvatnih usluga savjetovanja i ginekoloških usluga u okviru Prijateljskog centra za zdravlje mladih Asocijacije XY

·Razvoj sadržaja koji pružaju važne zdravstvene i druge informacije djevojkama, ženama, a posebno marginaliziranim i diskriminiranim djevojkama i ženama

·Razvoj i uvođenje prvog programa za unapređenje zdravlja ali i sigurnosti djece i djevojčica u okviru predškolskog obrazovanja

·Razvoj i uvođenje internih procedura zaštite sigurnosti djevojčica i žena

·I najvažnija je lična promjena, nas uposlenih, koji smo kroz rad i saradnju sa drugima, naučili da budemo bolji i odlučniji u našim nastojanjima da u odgoju naše djece, primjenjujemo principe koji će ih štititi od nezdravih socijalnih uticaja, nezdravih i neravnopravnih odnosa, od društva koje indolentnim odnosom prema poštivanju ljudskih prava promovira nejednakost i neravnopravnost

Na kraju, pozivamo vas da nam se pridružite i da zajedno ispišemo preostale strane knjige ravnopravnosti i jednakosti, knjige koju će čitati i živjeti budući naraštaji.

Ravnopravnost nije izbor, ravnopravnost je rješenje.

Piše: Feđa Mehmedović