Promovisati ljudska prava i oporavak u oblasti mentalnog zdravlja zbog boljeg života osoba s psihosocijalnim, intelektualnim ili kognitivnim teškoćama

“Gdje počinju univerzalna ljudska prava? U malim mjestima, oko kuće – toliko bliskim i toliko malim da su nevidljiva na svim mapama svijeta. Ali, ipak, ona su univerzum svakog pojedinca: susjedstvo u kojem živi, škola ili fakultet koji pohađa, fabrika, firma ili ured gdje radi. To su mjesta gdje svaki čovjek, žena i dijete traži jednaku pravdu, jednake mogućnosti, jednako dostojanstvo bez diskriminacije. Ako ta prava nemaju smisao tu, teško da će imati smisla bilo gdje drugo. Bez djelovanja građana koji će ih zaštiti u neposrednoj blizini svojih domova, ne možemo očekivati napredak u širem svijetu.“ – Eleanor Roosevelt, političarka, aktivistica i bivša prva dama Sjedinjenih Američkih Država

Projekat mentalnog zdravlja ima za cilj doprinijeti socijalnoj inkluziji i boljem kvalitetu života osoba s mentalnim poremećajima i smanjenju rizika od razvoja mentalnih poremećaja. Kroz Projekat se radilo na osnaživanju korisnika usluga u mentalnom zdravlju u smislu boljeg poznavanja i zagovaranja vlastitih prava koji direktno ili indirektno vode boljim zdravstvenim ishodima, rehabilitaciji i socijalnoj integraciji. Aktivnosti obuhvataju podršku korisnicima da završe online trening WHO Qulity Rights, selekciju korisnika koji su zainteresovani da završe trening trenera te da vode radionice za korisnike usluga širom BiH, izradu brošure koja se temelji na materijalim WHO treninga, izradu zagovaračkih smjernica za trenere, organizaciju treninga za trenere i pojedinačnih radionica u udruženjima/bolnicama/ustanovama socijalne zaštite u BiH.

U okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji implementira Institute for population and development (IPD) u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, uz podršku Vlade Švicarske, uspješno su završena dva ciklusa treninga trenera u oblasti poznavanja i zagovaranja Ljudskih prava. Nakon završenih treninga, certifikovani treneri započeli su sa edukativnim aktivnostima u lokalnim zajednicama, te su u proteklom periodu o ljudskim pravima u oblasti mentalnog zdravlja govorili na fakultetima, u školama, zdravstvenim ustanovama, korisničkim udruženjima, različitim javnim ustanovama. Naročito je značajna radionica koja je u okviru aktivnosti usmjerenih na destigmatizaciju, promovisanje oporavka i jačanje kapaciteta korisnika u oblasti ljudskih prava održana u Fojnici, u Hotelu “Reumal” 30. novembra i 1.decembra. Trening su samostalno vodili korisnici-edukovani treneri/ice u oblasti ljudskih prava, a učesnici treninga (100 osoba) bili su osoblje i korisnici usluga ustanova socijalne zaštite, Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin i Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići. Cilj treninga bio je osnažiti sve zainteresirane učesnike za promociju ljudskih prava i oporavka, kako bi se poboljšali životi osoba s psihosocijalnim, intelektualnim ili kognitivnim teškoćama.

Projekat mentalnog zdravlja pruža podršku udruženju govornika „Glasno s razlogom“ u provođenju projekta  „Zajedno što glasnije“ koji će se realizovati u 11 ( jedanaest) lokalnih sredina. Kao cilj projekta definisana je promocija ljudskih prava u mentalnom zdravlju sa ciljem smanjenja stigme i diskriminacije. Ovim projektom se želi obilježiti sedmica između 03. decembra kada se obilježava Međunarodni dan osoba s invaliditetom i 10. decembra kada se obilježava Dan ljudskih prava, čime bi se skrenula pažnja na položaj i prava osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini sa posebnim naglaskom na osobe sa psihosocijalnim invaliditetom.