Projektni zadatak za eksternu evaluaciju projekta

PROJEKTNI ZADATAK

Za eksternu evaluaciju projekta

Doprinos mreža organizacija civilnog društva poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti

I

UVODNE INFORMACIJE

Cilj projekta Doprinos mreža organizacija civilnog društva poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti je jačanje OCD mreža u osiguravanju kvalitetne zdravstvene zaštite osoba s rijetkim bolestima na temelju saradnje, razmjene stručnosti i znanja i dijaloga s predstavnicima vlasti.

Specifični ciljevi:

 1. Specifični cilj – razviti i ojačati kapacitete organizacija civilnog društva za partnerski dijalog s vladinim institucijama, za razvoj i provedbu politika i programa u području zdravstvene zaštite.
 2. Specifični cilj – poboljšati pravni i institucionalni okvir zdravstvene zaštite za osobe oboljele od rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini.
 3. Specifični cilj – povećati javnu svijest o rijetkim bolestima i razmjenjivati informacije kako bi se poboljšao pristup pacijenata dijagnozi, informacijama i njezi.

Očekivani rezultati:

 1. Uspostavljeni/unaprijeđeni entitetski centri za rijetke bolesti.
 2. Unaprijeđeni kapaciteti 28 OCD da učestvuju u javnom dijalogu sa zdravstvenim institucijama u cilju kreiranja strateškog okvira za rijetke bolesti.
 3. OCD zagovaraju za bolje zdravstvene politike u oblasti rijetkih bolesti.
 4. Unaprijeđeni strateški i zakonodavni okvir u oblasti rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini.
 5. Građani putem OCD-a učestvuju u političkom dijalogu s predstavnicima vlasti u vezi poboljšanja zdravstvenih usluga.

Trajanje projekta: 01.01.2021. – 31.12.2023.

Organizacije implementatori: Institut za populaciju i razvoj i Savez za rijetke bolesti Republike Srpske.

II

OPIS ZADATKA I ODGOVORNOSTI

Evaluacijom će se pokušati utvrditi što je moguće sistematičnije i objektivnije relevantnost, učinkovitost, postignuća (ishodi, izgledi za postizanje očekivanih ishoda i utjecaja) i održivost projekta. Evaluacijom će se procijeniti postignuća projekta u odnosu na njegove ključne ciljeve, kako je navedeno u projektnom dokumentu i početnom izvještaju, uključujući ponovno ispitivanje važnosti ciljeva i dizajna. Također će identificirati faktore koji su olakšali ili spriječili postizanje ciljeva. Evaluacija će obuhvatiti cjelokupni projektni proces, ali će biti fokusirana na glavne projektne aktivnosti i rezultate. Evaluacija će se proširiti na sva određena projektna područja koja su obuhvaćena projektom i procijeniti cjelokupni lanac rezultata, ali će se preciznije usredotočiti na rezultate i planirane ishode, kao i na vjerovatnost postizanja planiranih uticaja. Između ostalog, to uključuje analizu relevantnih pitanja, kao što su aranžmani upravljanja, finansijski postupci, intervencija, odabir korisnika i izgledi za održivost.

Evaluacija projekta treba da ponudi nalaze i preporuke u kontekstu:

 • Relevantnost projekta,
  • Učinkovitost i rezultati projekta,
  • Perspektive za postizanje očekivanog učinka i održivosti,
  • Koordinacija i upravljanje projektom.

Sljedeći rezultati bi trebali biti isporučeni:

 • Početni izvještaj,
  • Izvještaj o provedenim aktivnostima evaluacije,
  • Evaluacijski izvještaj.

Kvalifikacije, iskustvo i kompetencije:

Kvalifikacije i iskustvo

 • Poznavanje teme ljudskih prava u oblasti zdravlja, kao i drugih relevantnih tema koje obuhvata projekt,
 • Najmanje 7 godina iskustva u provođenju finalnih evaluacija projekata,
 • Prethodna srodna iskustva koja je moguće dokazati (dodatnu prednost imaju iskustva na lokalnom, regionalnom i internacionalnom nivou).

Kompetencije

 • Sposobnost da postavi prioritete i plan, organizira poslovne zadatke u kompleksnim i dinamičnim okruženjima,
  • Snažne koordinacijske vještine,
  • Dobre komunikacijske i interpersonalne vještine.

Vremenski okvir angažmana:

 • Proces evaluacije: 15. decembar 2023. – 15. januar 2024.
 • Dostavljanje nacrta izvještaja: 25. januar 2024.
 • Podnošenje finalnog izvještaja: 30. januar 2024.

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • Pismo namjere na B/H/S jeziku, sa navedenim prethodnim iskustvima u provođenju evaluacija projekata,
 • Tehnički prijedlog istraživanja, sa prijedlogom metodologije i planom rada i vremenskim planom realizacije,
 • Dva evaluacijska izvještaja s prethodnih angažmana,
 • CV individulnog konsultanta/vođe tima, koji uključuje prethodna iskustva u sličnim aktivnostima, sa minimalno 2 reference

Informisanje kandidata

IPD neće informisati kandidate o prolasku tehničke evaluacije, kao ni ponuđače koji nisu odabrani kao izvršitelji posla. IPD će omogućiti uvid ponuđačima u konačni rezultat na upit ponuđača. U cilju transparentnosti procesa, IPD će na upit ponuđača koji su prošli tehničku evaluaciju, dostaviti informacije o ostvarenim rezultatima. Ponuđač koji osvoji najveći broj bodova i čija ponuda bude prihvaćena, biće obaviješten najkasnije 3 radna dana po finalnom izboru.

Prijave treba dostaviti na email adresu rarediseases@ipdbh.org, najkasnije do 14.12.2023.