Program „Zdravo odrastanje“ olakšava odrastanje naše djece

„Zdravo odrastanje” naziv je inovativnog programa namijenjenog djevojčicama i dječacima u dobi od četiri do šest godina predškolskih ustanova u Kantonu Sarajevo. Cilj programa je osnaživanje i jačanje samopouzdanja djece kako bi tokom života mogli donositi ispravne odluke i zaštititi svoje tijelo i zdravlje. Program koji promoviše nultu stopu nasilja a najmlađe potiče na međusobno poštovanje i uvažavanje predstavljen je na dvodnevnoj radionici kojoj su prisustvovale odgajateljice iz 11 vrtića JU Djeca Sarajeva i privatnih vrtića. Na izradi programa radila je ekspertna grupa iz oblasti obrazovanja i zdravljauz podršku Instituta za populaciju i razvoj i Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS. Radionica je dio projekta „Zdravo odrastanje djece u predškolskim ustanovama u općini Centar Sarajevo” koji provodi Institute for Population and Development, zajedno sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) kroz Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 — ReLOaD2 koji finansira Evropska Unija (EU).

Prema riječima programske menadžerice Instituta za populaciju i razvoj i članice ekspertne grupe koja je radila na izradi programa Tijane Medvedec Hodžić,ova organizacija već 20 godina radi na unapređenju edukativnih sadržaja iz oblasti zdravlja i zdravih životnih stilova u obrazovnom sistemu sa ciljem zaštite i očuvanja zdravlja svih građana i građanki Bosne i Hercegovine a posebno mladih ljudi.

„Nakon tri godine rada na razvoju Programa, kreirana je Vrtićka kutija – edukativni paket namijenjen odgajateljicama i odgajateljima koji im omogućava da provode „Zdravo odrastanje” bez dodatnih pomagala. Pored Priručnika za odgajatelje i brošure za roditelje, najzanimljivija didaktička sredstva zasigurno su lutke Hana i Dado, ručni rad korisnika usluga Centra za mentalno zdravlje Odžak u okviru radno okupacione terapije. Lutke će pomoći djeci da usvoje sve ono o čemu se govori u aktivnostima programa „Zdravo odrastanje” koje su dobno prilagođene uzrastu djece. Djeca će usvajati teme sa lakoćom a naučeno predstavlja dobru osnovu i temelj da kasnije mogu da prepoznaju sve ono što ih može dovesti u opasnost. Da znaju kome da se obrate i kako da reaguju u potencijalnoj rizičnoj situaciji,” pojašnjava Medvedec Hodžić.

Priručnik koji je namijenjen odgajateljima ima šest modula koji su međusobno povezani i imaju za cilj jačanje emocionalne inteligencije i sposobnosti za zdrav razvoj i uspostavljanje odnosa tokom života, razvijanju sposobnosti empatije kod djece te doprinosu razumijevanja koncepta pristanka, ravnopravnosti, prava i poštivanja svojih i tuđih granica.

Vanredna profesorica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakuleta Univerziteta u Sarajevu I članica ekspertne grupe Zdravo odrastanje Dženeta Camović kaže da program Zdravo odrastanje ima za cilj da djeci predškolske dobi omogući pristup dobno primjerenim sadržajima koji doprinose boljem razumijevanju sebe i drugih – drugog i drugačijeg, izgrađivanju pozitivnih odnosa sa drugima te razvijanju vještina samozaštite u slučaju uznemirujućih ili potencijalno rizičnih situacija.

„Sudeći po dosadašnjim refleksijama odgajatelja, program bi trebao značajno unaprijediti i inovirati odgojno-obrazovni rad u vrtićima i popuniti postojeće praznine,” kazala je Camović.

Odgajateljica iz JU Djeca Sarajevo i članica ekpertne grupe Nermina Fočak mišljenja je da odgajatelji po prvi put imaju sve segmente potrebne da realizuju aktivnosti iz programa Zdravo odrastanje.

„Priručnik im nudi teorijsku bazu i potpuno osmišljene aktivnosti jednostavne za primjenu u radu sa djecom predškolskog uzrasta. To ih ipak neće ograničiti da u aktivnosti ne ugrade i dio svoje kreativnosti jer ih na to potičemo u toku obuka. Nadalje, napisan je tako da omogućava jednostavno planiranje i vođenje pedagoške dokumentacije s naglaskom da su umjesto zadataka ponuđeni ishodi učenje, što je prema kurikularnoj reformi budućnost i neophodnost u planiranju rada sa predškolskom djecom. Brošure za roditelje nude mogućnost kvalitetnog i partnerskog rada sa roditeljima. Roditelji će biti upoznati sa aktivnostima koje se provode u vrtiću ali i motivisani da i unutar svojih porodica aktivnosti nadograđuju i provode kroz igru mnoge druge. Vrtićka kutija je ogroman resurs materijala, igrački, radnih listova, edukativnih plakata koji omogućava da se sa aktivnostima može započeti odmah, bitno je samo da odgajatelji vjeruju istinski u dobrobit koji program Zdravo odrastanje ima za djecu, njihove porodice i zajdnicu općenito,” zaključuje Fočak.

Odgajateljica iz vrtića Višnjik JU Djeca Sarajeva Nataša Trbonja kaže da program Zdravo odrastanje predstavlja veliki iskorak za odgajatelje ali i djecu i roditelje.

„Program će jako pomoći djeci. Olakšaće im odrastanje, pomoći će im da prihvate sami sebe i da se bore sa određenim situacijama u životu na što lakši i bezazleniji način. Ukoliko njima bude lakše biće i djeci u okruženju, samim tim i nama odgajateljima ali i roditeljima. Sve je ovo jedan krug. Tim predavača na edukaciji je odličan. Sistematski su nam korak po korak približili Program na vrlo jednostavan i razumljiv način,” kazala je Trbonja.

Mirsada Sokolovićodgajateljica iz predškolske ustanove Bonum kaže da su radionice ovakvog tipa do sada bile rijetkost i da priručnik predstavlja vrlo važan alat u implementaciji programa Zdravo odrastanje.

„Priručnik koji je nama sada bio prezentiran je kreiran po mjeri odgajatelja. Kada kažem po mjeri odgajatelja smatram da su to osnovne smjernice za praktične aktivnosti koje mi u potpunosti možemo provesti u svojim grupama. Tema Zdravog odrastanja je jedna vrlo važna tema ali moramo priznati da na ovakav način i sa ovim pristupom nismo bile upoznate. Nadam se da će ovaj program biti prihvaćen u svim vrtićima i preškolskim ustanovama. Djeci će najviše koristiti jer se bavi njima, njihovim zdravim odrastanjem, njihovim tijelom, njihovim prvim spoznajama”, kaže Sokolović.

Dvodnevnu edukaciju za odgajatelje i odgajateljice Jasmina Bećirović-Karabegović, profesorica sa Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i članica ekspertne grupe ocijenila je veoma pozitivno.

“Potvrda ovakve ocjene ide u dva smjera. Prvo, kroz aktivno učešće polaznica kroz diskusije, pitanja, a posebno kroz navođenje primjera vlastite prakse. Drugo, afirmativni komentari nakon edukacije kojima su polaznice izrazile svoje zadovoljstvo prisustvom na edukaciji, ali i pokazale veliku dozu spremnosti i oduševljenja da predstavljene aktivnosti implementiraju u svoj odgojno-obrazovni rad. Izjava jedne polaznice “da jedva čeka da ove aktivnosti isproba sa svojom djecom u grupi” najbolji je pokazatelj kako kvalitete, tako i nužnosti programa Zdravo odrastanje,” zaključila je Bećirović- Karabegović.

Ovaj članak izrađen je u okviru projekta @RELOADWesternBalkans, koji finansira @eubih, a implementira @UNDPBiH. Sadržaj ovog članka, kao i nalazi prikazani u njemu, isključiva su odgovornost Instituta za Populaciju i Razvoj i ni na koji način ne odražava stavove #EU, niti #UNDP #ReLOaD #ReLOaDBiH #LocalDemocracy #WesternBalkans