Produženje konkursa za  trenera iz oblasti javnih konsultacija i učešća građana u donošenju javnih politika

Institut za populaciju i razvoj, sa sjedištem u Sarajevu, objavljuje konkurs za

TRENERA IZ OBLASTI JAVNIH KONSULTACIJA I UČEŠĆA GRAĐANA U DONOŠENJU JAVNIH POLITIKA

u okviru projekta Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti, koji Institut za populaciju i razvoj sprovodi u partnerstvu sa Savezom za rijetke bolesti Republike Srpske, a koji finansira Evropska unija.

Opšti cilj projekta jeste ojačati OCD mrežu u osiguravanju kvalitetne zdravstvene zaštite osoba sa rijetkim bolestima na temelju saradnje, razmjene stručnosti, znanja i dijaloga s predstavnicima vlasti. Specifični ciljevi odnose se na razvoj i jačanje kapaciteta OCD za partnerski dijalog s vladinim tijelima u svrhu razvoja i provođenja politike i programa u području zdravstvene zaštite, zatim unapređenje pravnog i institucionalnog okvira zdravstvene zaštite za osobe oboljele od rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini, kao i povećanje javne svijesti o rijetkim bolestima i razmjenjivanje informacija kako bi se poboljšao pristup pacijenata dijagnozi, informacijama i njezi.

Vremenski period trajanja projekta: 01.01.2021. – 31.12.2023.

1.Trening se organizuje za OCD koje okupljaju osobe oboljele od rijetkih bolesti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj (ukupno 2 treninga)

Dvodnevni trening u saradnji s OCD o pitanjima javnih politika, uključujući proces evropskih integracija, biće organizovan za najviše 20 predstavnika OCD mreža. Neka od pitanja koja će biti adresirana su pravni okvir za javne konsultacije u Bosni i Hercegovini i način njihovog provođenja, proces kreiranja javnih politika, važnost jačanja participativnog učešća civilnog društva u demokratskim procesima, učešće građana i OCD u radu institucija na različitim nivoima kroz redovan i transparentan dijalog i konsultacije u oblasti rijetkih bolesti.

2. Rezultati treninga

  • Unaprijeđeno razumijevanje predstavnika OCD o javnim konsultacijama
  • OCD su unaprijedili kapacitete da učestvuju i utiču na procese formulacije, izvršenja i monitoringa zdravstvenih politika u oblasti rijetkih bolesti

3. Zadaci trenera i metodologija rada

Zadaci trenera su sljedeći:

  • Vođenje dvaju treninga iz oblasti javnih konsultacija i učešća građana u donošenju javnih politika
  • Priprema edukativnih i drugih materijala vezanih za održavanje treninga:

-priprema dnevnog reda

-priprema i pravovremeno dostavljanje edukativnih materijala

-priprema pre i post evaluacija

  • Koordinacija sa predstavnicima Instituta za populaciju i razvoj Sarajevo i Saveza za rijetke bolesti Republike Srpske Banja Luka
  • Izrada finalnog izvještaja s treninga

Metode nastave uključuju predavanja, interaktivne vježbe, pitanja i odgovore, diskusiju.

4. Ekspertiza

– Više od 5 godina iskustva u provođenju obuka iz oblasti javnih konsultacija i učešća građana u donošenju javnih politika

– Poznavanje ustavno-pravnog sistema Bosne i Hercegovine i procesa donošenja zakonskih akata

– Provedene i/ili organizovane najmanje 3 javne konsultacije

– Sposobnost da postavi prioritete i plan, organizira poslovne zadatke u kompleksnim i dinamičnim okruženjima

– Analitičke sposobnosti

– Dobre komunikacijske i interpersonalne vještine

Lokacija angažmana: Banja Luka i Sarajevo

5. Vremenski rok

Planirano je održati treninge tokom juna 2022., uz naknadno definisanje tačnih termina zajedno sa Institutom za populaciju i razvoj odnosno Savezom za rijetke bolesti Republike Srpske.

6. Supervizija

Konsultant će tokom realizacije zadataka biti superviziran od strane projektnog osoblja Instituta za populaciju i razvoj. Projektni supervizor će biti u redovnoj komunikaciji sa angažovanim konsultantom te pravovremeno dostaviti strukturirani odgovor ili preporuku, ukoliko to bude relevantno za postizanje rezultata edukacije.

Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeće dokumente, kako bi demonstrirali posjedovanje traženih kvalifikacija:

– Pismo namjere (na B/H/S jeziku)

– Biografija (na B/H/S jeziku) sa minimalno 2 reference

– Tehnički prijedlog (jasan prijedlog metodologije i plana rada koji konsultant predlaže)

– Finansijska ponuda

Navedene dokumente dostaviti na e-mail adresu rarediseases@ipdbh.org

Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, zaključno 10.6.2022. u 13 sati.

Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima trebaju biti dostavljeni na e-mail rarediseases@ipdbh.org

Informisanje kandidata

Institut za populaciju i razvoj neće informisati kandidate o prolasku tehničke evaluacije, kao ni ponuđače koji nisu odabrani kao izvršitelji posla. Institut će omogućiti uvid ponuđačima u konačni rezultat na upit ponuđača. Ponuđač koji osvoji najveći broj bodova i čija ponuda bude prihvaćena, biće obaviješten najkasnije 5 radnih dana nakon finalnog izbora.