Potpiši deklaraciju! Pridruži se Pokretu!

Rješavanje pitanja i zagovaranje prevencije nasilja, rodne ravnopravnosti, životnih vještina i zdravstvenog obrazovanja u školama širom Balkana cilj je Pokreta Future4Youth (Budućnost za mlade) koji je uspostavljen u okviru Inicijative mladića, a čiji su sljedbenici odlučni da približe različite glasove civilnog društva, neformalnih grupa građana, roditelja i nastavnika.

Kako navodi lider programske oblasti zdravlje i zdravi životni stilovi Asocijacije XY Feđa Mehmedović pored regionalnih i nacionalnih akcija i zainteresovanih strana, Pokretu su potrebni akteri koji dolaze iz zajednice i zajednička akcija da bismo ostvarili održive promjene u budućnosti i stvorili pozitivna i mirna društava za mlade na Zapadnom Balkanu.

Volonteri i aktivisti Asocijacije XY dio su ovog Pokreta, i od samog početka sa CARE Balkan i ostalim partnerskim organizacijama iz Bosne i Hercegovine i regiona implementiraju program Inicijativa mladića.

“Inicijativa mladića (YMI) je regionalna platforma organizacija, okupljena oko CARE International Balkans. Počela je kao projekat 2006. godine, a implementira se u Bosni i Hercegovini (BiH), Srbiji, Hrvatskoj, Kosovu* i Albaniji. Zasniva se na sveobuhvatnim i programskim naporima CARE-a na sprečavanju interpersonalnog i rodno zasnovanog nasilja, kao i na promociji rodne ravnopravnosti u regionu. Više od jedne decenije, YMI je usmjeren na mlade sa ciljem izgradnje njihovog znanja i stavova u vezi sa rodnom ravnopravnošću, nasiljem i zdravim životnim stilovima i smanjenja nivoa svih vrsta nasilja. Od početka je preko 100.000 srednjoškolaca iz 130 zajednica učestvovalo u programima obrazovanja iz oblasti životnih vještina koje je CARE implementirao u saradnji sa lokalnim partnerima. Tokom godina sarađivali smo sa raznim akterima ishvatili da postoji sve veća potreba za prihvatanjem zajedničkog pristupa ovoj osjetljivoj temi na Balkanu,” navedeno je na zvaničnim kanalima komunikacije YMI.

CARE i partneri uveli su metodologiju Programa Y u škole širom regiona i dobili akreditaciju u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu* od strane relevantnih ministarstava obrazovanja, što znači da se metodologija Programa Y oslanja na prevenciju nasilja i socijalnih problema, rodnu ravnopravnost, ljudska prava, zdravstveno obrazovanje i promociju ličnog i društvenog rasta kao ključne komponente obrazovanja iz oblasti životnih vještina u školama.

Deklaracija pokreta Future4Youth

Došlo je vrijeme za promjene na Balkanu i moramo da udružimo napore i iskustvo u jedan socijalni pokret usmjeren na prevenciju nasilja, rodnu ravnopravnost, obrazovanje iz oblasti životnih vještina i promociju zdravih životnih stilova među mladima širom Balkana.

PROMJENA KOJU ŽELIMO DA VIDIMO:

  • Programi obrazovanja iz oblasti životnih vještina kao što jeProgram Yobavezni su u formalnom školskom programu širom regiona Zapadnog Balkana;
  • Platforma Future4Youth djeluje kao resursni centar za obrazovanje iz oblasti životnih vještina i zagovarački centar za osnaživanje članova da razmjenjuju iskustva i preduzimaju zajedničke akcije na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou;
  • Osnažene zajednice djeluju kao dugoročni agenti promjena za prevenciju nasilja, rodnu ravnopravnost, životne vještine i zdravstveno obrazovanje u školama;
  • Mijenjaju se stavovi o prevenciji nasilja, rodnoj ravnopravnosti, životnim vještinama i zdravstvenom obrazovanju među mladima na Balkanu;

NAŠE VRIJEDNOSTI

Ravnopravnost– jer vjerujemo da razlike treba poštovati i slušati i svaku osobu treba vrednovati prema njenim jedinstvenim doprinosima u bilo kom društvu.

Različitost– primjenjujemo različite pristupe u radu sa različitim okruženjima, ali težimo istim ciljevima.

Inovacije i kreativnost– postavljamo izazov pred sebe i ljude oko nas koristeći razmišljanje „izvan okvira” kako bismo postigli najbolje rezultate i naš krajnji cilj.

Solidarnost– naša koalicija se zasniva na snažnom partnerstvu između različitih aktera, gdje njegujemo poštovanje i toleranciju

Transparentnost i odgovornost– snažno vjerujemo u promjenu koju želimo da napravimo, vođeni vlastitim primjerima i na osnovu visoke transparentnosti i posvećenosti našim pristupima.

Omladinsko vođstvo– naše aktivnosti kreiraju mladi i za mlade i snažno vjerujemo da mladim ljudima treba pružiti priliku da uvode inovacije, kreiraju rješenja i preispituju svijet oko nas.

Deklaraciju možete potpisati na slijedećem linku:

#BudućnostZaMlade #InicijativaMladica #ŽivotneVještine #Ravnopravnost #PrevencijaNasilja #CARE  #ZdraviŽivotniStilovi

#Future4YouTH #YoungMenInitiative #HealthEducation #LifeSkills #GenderEquality #ViolencePrevention #CARE