Općina Novi Travnik prepoznala važnost prevencije nasilja

Ove sedmice u Novom Travniku održan je sastanak na kojem je načelnik Općine Novi Travnik Stjepan Dujo sa predstavnicom Centra za socijalni rad Novi Travnik Almom Lisicom i predstavnicom Općine Novi Travnik Nelom Levardom ugostio delegaciju UN Women u Bosni i Hercegovini na čelu sa representativom ove organizacije David Saundersom, program menadžericu Sektora razvojnih kooperacija Švedske ambasade u Bosni i Hercegovini Lisu Curman i direktoricu Institute for Population and Development Eminu Osmanagić.

Na sastanku se razgovaralo o integraciji naučno utemeljenog socio- ekološkog modela prevencije nasilja po metodologiji Zajednice koje brinu- CTC.

Načelnik Općine Novi Travnik Stjepan Dujo koji je osigurao 172 stipendije za mlade, povećao naknade za porodilje, otvorio nove poslovne prilike kroz start up projekte, podržao obrte, posvećao stvaranje novih prilika za NVO organizacije, aktivno doprinosi razvoju obrazovanja, sporta i kulture a posebno aktivnost koja afirmira profesionalne prilike za žene kroz Poslovne žene Novog Travnika kazao je da ne postoji društvo u kojem nema nasilja, vršnjačkog ili nasilja u porodici, ali postoje institucije i zajednice koje su odlučne u eliminaciji nasilja i smanjenju pojave tog negativnog društvenog fenomena.

„Osjećaj zajedništva, sigurnosti, bezbrižnosti i društveno blagostanje, važni su ishodi programa koji su preventivnog karaktera. Upravo navedeni ishodi doprinose viziji koju ste naglasili i implementaciji Modela Zajednice koje brinu, koji je u skladu sa vizijom mjesta za sve. Program Zajednice koje brinu je naučno utemeljen model prevencije koji je ujedno i dokazano efikasan (što je potvrđeno brojnim međunarodnim evaluacijama) i takvi programi zaslužuju pažnju institucija, mene koji sam na čelu Općine i uz aktivno uključivanje aktera ove općine, program će nas približiti viziji mjesto za sve. Posebno mi je važno da je program osmišljen na način da kapacitet ostaje u Novom Travniku, pa će u kontekstu budućnosti to biti važan resurs lokalnih institucija”, kazao je Dujo.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta “Primjena sveobuhvatnog socio- ekološkog i modela zasnovanog na aktivnom učešću zajednica u eliminaciji nasilja nad ženama u BiH” koji finansira UN Women Bosnia and Herzegovina i Švedska, a uz podršku i učešće Općine Novi Travnik.