Mladi ujedinjeni protiv nasilja!

Mladi Asocijacije XY i ASuBiH-a (Lokalni tim Sarajevo) su zajedno kreirali ekspertnu grupu mladih koji će u narednom periodu raditi na prevenciji nasilja. Njihove aktivnosti će biti usmjerene na informisanje vršnjaka i vršnjakinja o štetnosti vršnjačkog nasilja.

16 dana aktivizma je prepoznatljiv period kada mladi aktivisti i volonteri/ke žele da pruže još više znanja i vještina kako bi mladima širom BiH ukazali na problem vršnjačkog nasilja. Vršnjačko nasilje je, kako oni kažu, problem koji je zastupljen među mladima i o kojem je potrebno razgovarati, ali i reagovati. Upravo zbog toga, mladi Asocijacije XY (članovi i članice Budi Muško Kluba Sarajevo) i Lokalnog tima ASuBiH-a su kreirali ekspertnu grupu koja će raditi isključivo na prevenciji vršnjačkog nasilja.

“Ovim smo željeli da mlade iz dvije organizacije ujedinimo u kreiranju zajedničkog cilja a to je da što više mladih zna šta je nasilje. Znati šta nasilje predstavlja i njegove posljedice za mladu osobu, može pojačati prevenciju. Mladi koriste nasilje jer smatraju da je to bezazleno i da predstavlja neki oblik šale. Upravo na tome će raditi ekspertna grupa mladih, ” kazao je koordinator za mlade Asocijacije XY Amer Džekman.

Ekspertna grupa mladih edukatora i edukatorica za prevenciju nasilja će u narednom periodu raditi na širenju informacija o posljedicama vršnjačkog nasilja, kreirati online sadržaje i druge sadržaje za mlade s ciljem stvaranja sredine u kojoj mladi znaju prepoznati nasilje, ali i reagovati.

“Vršnjačko nasilje nije novi, ali je i dalje vrlo kompleksan problem, koji zahtijeva pravovremeno preventivno djelovanje. Prevencija vršnjačkog nasilja prije svega podrazumijeva dovoljnu informiranost o samom nasilju i njegovim znakovima, kako bi se isto moglo prepoznati na vrijeme. Naš zadatak je da mladim ljudima pokažemo da nasilje ne znači hrabrost i snaga, te da ono sa sobom razne negativne posljedice, koje nažalost u nekim situacijama mogu završiti i tragično. Osim toga, mnogi mladi ljudi, koji svjedoče nasilju, vjerovatno zbog straha od nasilnika, ne prijave nasilje na vrijeme i postaju pasivni posmatrači. Glavni cilj nam je pomoći im da se oslobode tog straha i skrenuti im pažnju na sve posljedice koje takva šutnja i pasivnost može donijeti,”kazala je Asjah Galijatović trenerica vršnjačke edukacije Asocijacije XY.

Aktivnost se realizuje u okviru projekta Inicijativa mladića II (YMY- Young Men Initiative): “Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II”, koji je podržan od Vlade Švicarske, OAK Fondacije, Austrijske razvojne agencije i CARE International Balkans Bosna i Hercegovina.

#YMI  #careinternational  #CARE  #programY  #svicarskaubih  #austriandevelopmentagency  #OAKfoundation