Konkurs za projektnog oficira/ku u Sarajevu i Banjaluci

U skladu sa potrebama implementacije projekta “Zdrave zajednice u BiH” finansiranom od strane Švicarske vlade, koji implementira Institute for Population and Development  (u daljem tekstu IPD) raspisuje se slijedeći

KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 1. PROJEKTNI/A OFICIR/OFICIRKA pozicija 1, ured u Sarajevu

                                                                            pozicija  2, ured u Banjaluci

IPD je posvećen unapređenju i promociji zdravlja i zdravih stilova života građana Bosne i Hercegovine. Sa sjedištem u Sarajevu i uredom u Banja Luci, IPD ima vodeću ulogu u organizaciji projektnih aktivnosti, osigurava koordinaciju svih aspekata projekta Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini.

Projekt Zdrave zajednice u BiH predstavlja zajednički napor između Švicarske vlade i zdravstvenih vlasti u Bosni i Hercegovini. IPD pruža pomoć u svojstvu provedbene agencije za projekt. Opći cilj projekta je doprinijeti smanjenju tereta bolesti i poboljšanju zdravstvenog statusa žena i muškaraca u BiH, preusmjeravanjem zdravstvenog sistema s kurativnog na više fokusiranje na prevenciju bolesti i promicanje zdravih stilova života. Ovaj će projekt staviti fokus na promicanje zdravlja, prevenciju bolesti i baviti se faktorima rizika za zdravlje, mentalnim zdravljem te promicanjem i zaštitom spolnog i reproduktivnog zdravlja (SRHPP).

Svrha projekta je osigurati da usluge promicanja zdravlja i prevencije bolesti budu dostupne svima, a posebno ugroženim i socijalno isključenim populacijama – sada i u budućnosti. Sveukupno, projektne aktivnosti daju prioritet potrebama ranjivih i socijalno isključenih skupina stanovništva – ne izostavljajući nikoga. Projektne aktivnosti će doprinijeti poboljšanju zdravstvenih ishoda stanovništva i smanjenju tereta bolesti u BiH davanjem prednosti pristupu kvalitetnim uslugama promicanja zdravlja i prevencije bolesti, posebno u ustanovama primarne zdravstvene zaštite.

Projektni/a oficir/ka će pružati podršku projektnom lideru/ici u upravljanju intervencijama projekta, asistirati u efikasnoj implementaciji projektnih aktivnosti i nadgledati ostvarenje prema referentnim tačkama napretka (milestones) projekta, kao i rokova i propratnih aktivnosti sa svim akterima po potrebi. 4 projektna oficira/ke će raditi 100% na projektu a jedan oficir/ka će raditi 75% radnog vremena.

Kandidat/kinja treba da ispuni sljedeće uslove:

 • Univerzitetska diploma ( fakulteti društvenog  i zdravstvenog smjera )
 • ·Minimum 3 (tri) godine iskustva rada na projektima, po mogućnosti u oblasti javnog zdravlja i/ili reforme zdravstvenog sistema ili programa socijalne inkluzije u Bosni i Hercegovini;
 • ·Iskustvo u radu na projektnoj administraciji ;
 • Prethodno iskustvo u radu sa grantovima, posebno u administraciji aplikacija i grantova.
 • ·Izvrsno poznavanje relevantnih IT programa i internet aplikacija;
 • ·Odlično usmeno i pisano poznavanje engleskog jezika;
 • ·Izvrsne sposobnosti prezentiranja i izvještavanja;
 • ·Spremnost na putovanja i rad na teritoriji  Bosne i Hercegovine i šire
 • ·Proaktivan pristup, strateška orijentiranost i komunikativnost;
 • ·Spremnost na samostalan rad i rad u timu.

Očekivani period trajanja ugovora je do 31.10.2025. uz mogućnost produženja, sa obaveznim probnim radom od 6 mjeseci.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju gore navedene uslove/kvalifikacije su dužni dostaviti slijedeće:

 • Pismo namjere (uz obaveznu naznaku za koju poziciju apliciraju) potpisano svojeručno
 • Curriculum Vitae
 • Dokumente koji dokazuju navode iz CV.
 • Kopija lične karte
 • Dvije reference

Navedene dokumente, sa naznakom “prijava na konkurs”, je potrebno dostaviti putem maila IPD@ipdbh.org  ili lično na adresu Institute for Population and Development , Danijela Ozme 12, Sarajevo najkasnije do petka 15.12.2023. godine do 13:00 sati.

Kandidati/kinje odabrani/e za intervju će biti obaviješteni o datumu, mjestu i vremenu održavanja.

IPD  nije dužan obavijestiti sve kandidate o rezultatima selekcijskog procesa.