KONKURS- PROJEKTNI/A LIDER/ICA   

U skladu sa potrebama implementacije projekta “Zdrave zajednice u BiH” finansiranom od strane Švicarske vlade, koji implementira Institute for Population and Development  (u daljem tekstu IPD) raspisuje se slijedeći

KONKURS

za prijem u radni odnos

Projektni/a lider/ ica    pozicija 2, ured u Sarajevu

                                       pozicija 2, ured u Banjaluci

IPD je posvećen unapređenju i promociji zdravlja i zdravih stilova života građana Bosne i Hercegovine. Sa sjedištem u Sarajevu i uredom u Banja Luci, IPD ima vodeću ulogu u organizaciji projektnih aktivnosti, osigurava koordinaciju svih aspekata projekta Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini.

Projekt Zdrave zajednice u BiH predstavlja zajednički napor između Švicarske vlade i zdravstvenih vlasti u Bosni i Hercegovini. IPD pruža pomoć u svojstvu provedbene agencije za projekt. Opći cilj projekta je doprinijeti smanjenju tereta bolesti i poboljšanju zdravstvenog statusa žena i muškaraca u BiH, preusmjeravanjem zdravstvenog sistema s kurativnog na više fokusiranje na prevenciju bolesti i promicanje zdravih stilova života. Ovaj će projekt staviti fokus na promicanje zdravlja, prevenciju bolesti i baviti se faktorima rizika za zdravlje, mentalnim zdravljem te promicanjem i zaštitom spolnog i reproduktivnog zdravlja (SRHPP).

Svrha projekta je osigurati da usluge promicanja zdravlja i prevencije bolesti budu dostupne svima, a posebno ugroženim i socijalno isključenim populacijama – sada i u budućnosti. Sveukupno, projektne aktivnosti daju prioritet potrebama ranjivih i socijalno isključenih skupina stanovništva – ne izostavljajući nikoga. Projektne aktivnosti će doprinijeti poboljšanju zdravstvenih ishoda stanovništva i smanjenju tereta bolesti u BiH davanjem prednosti pristupu kvalitetnim uslugama promicanja zdravlja i prevencije bolesti, posebno u ustanovama primarne zdravstvene zaštite.

PROJEKTNI LIDER/LIDERICA – je odgovoran/na za pružanje strateškog i operativnog vodstva u planiranju, provođenju i facilitaciji te praćenje i evaluaciju intervencija u okviru projekta. Projektni lider/ica će osigurati tačne, pravovremene i pravilno dokumentirane aktivnosti i isporuku output-a i outcome-a unutar zadatog programskog portfolia:

• Ishod 1. Zdravstveno pismene žene i muškarci, posebno oni koji su ostavljeni, aktivno i smisleno učestvuju i zagovaraju aktivnosti promicanja zdravlja i prevencije bolesti te usvajaju zdravije stilove života.

• Ishod 2. Općine poduzimaju radnje za poboljšanje zdravlja i dobrobiti građana te se uključuju u promicanje zdravlja i prevenciju bolesti.

• Ishod 3. Zdravstvena i nezdravstvena tijela surađuju u osmišljavanju i provedbi integriranih i održivih reformi za bolje zdravlje i dobrobit građana.

Obrazovanje:  Univerzitetska Diploma (medicina, psihologija ili srodne oblasti)

Specijalizacija i Postdiplomsko obrazovanje je prednost

Iskustvo:  

 • Najmanje 5 godina radnog iskustva u oblasti javnog  zdravlja
 • Iskustvo u radu u javnom sektoru i vladinim tijelima, kao i nevladinim organizacijama na razvojnim projektima, po mogućnosti u oblasti javnog zdravlja
 • Poznavanje važećih politika u oblasti zdravlja i prioriteta zdravstvene reforme u Bosni i Hercegovini

Sposobnosti:  

 • Znanje i iskustvo vezano za upravljanje projektnim ciklusom
 • Odlično usmeno i pisano znanje engleskog jezika
 • Poznavanje oblasti upravljanja i izvještavanja na osnovu rezultata i izvještavanja
 • Izvrsno poznavanje relevantnih IT programa i internet aplikacija
 • Lični pristup:   Dokazan afinitet prema odgovornostima unapređenja javnog zdravlja
 • Spremnost na putovanja u  Bosni Hercegovini i van BiH
 • Pro aktivan pristup, strateška orijentiranost i komunikativnost
 • Opredijeljenost prema timskom radu

Očekivani period trajanja ugovora je do 31.10.2025. uz mogućnost produženja, sa obaveznim probnim radom od 6 mjeseci.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju gore navedene uslove/kvalifikacije su dužni dostaviti slijedeće:

 • Pismo namjere (uz obaveznu naznaku za koju poziciju apliciraju) potpisano svojeručno
 • Curriculum Vitae
 • Dokumente koji dokazuju navode iz CV.
 • Kopija lične karte
 • Dvije reference

Navedene dokumente, sa naznakom “prijava na konkurs”, je potrebno dostaviti putem maila ured@ipdbh.org  ili lično na adresu Institute for Population and Development , Danijela Ozme 12, Sarajevo najkasnije do ponedjeljka 30.10.2023. godine do 13:00 sati.

Kandidati odabrani za intervju će biti obaviješteni o datumu, mjestu i vremenu održavanja.

IPD nije dužan obavijestiti sve kandidate o rezultatima selekcijskog procesa.