KONKURS- LOGISTIČAR/ VOZAČ/ CA

U skladu sa potrebama implementacije projekta “Zdrave zajednice u BiH” finansiranom od strane Švicarske vlade, koji implementira Institute for Population and Development (u daljem tekstu IPD) raspisuje se slijedeći

KONKURS

za prijem u radni odnos

LOGISTIČAR/VOZAČ/CA POZICIJA 2, URED SARAJEVO

                                                    POZICIJA 1, URED BANJA LUKA

IPD je posvećen unapređenju i promociji zdravlja i zdravih stilova života građana Bosne i Hercegovine. Sa sjedištem u Sarajevu i uredom u Banja Luci, IPD ima vodeću ulogu u organizaciji projektnih aktivnosti, osigurava koordinaciju svih aspekata projekta Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini.

Projekt Zdrave zajednice u BiH predstavlja zajednički napor između Švicarske vlade i zdravstvenih vlasti u Bosni i Hercegovini. IPD pruža pomoć u svojstvu provedbene agencije za projekt. Opći cilj projekta je doprinijeti smanjenju tereta bolesti i poboljšanju zdravstvenog statusa žena i muškaraca u BiH, preusmjeravanjem zdravstvenog sistema s kurativnog na više fokusiranje na prevenciju bolesti i promicanje zdravih stilova života. Ovaj će projekt staviti fokus na promicanje zdravlja, prevenciju bolesti i baviti se faktorima rizika za zdravlje, mentalnim zdravljem te promicanjem i zaštitom spolnog i reproduktivnog zdravlja (SRHPP).

Svrha projekta je osigurati da usluge promicanja zdravlja i prevencije bolesti budu dostupne svima, a posebno ugroženim i socijalno isključenim populacijama – sada i u budućnosti. Sveukupno, projektne aktivnosti daju prioritet potrebama ranjivih i socijalno isključenih skupina stanovništva – ne izostavljajući nikoga. Projektne aktivnosti će doprinijeti poboljšanju zdravstvenih ishoda stanovništva i smanjenju tereta bolesti u BiH davanjem prednosti pristupu kvalitetnim uslugama promicanja zdravlja i prevencije bolesti, posebno u ustanovama primarne zdravstvene zaštite.

Logističar/vozač/ica  će pružati svu potrebnu logističku i nabavnu podršku IPD projektnom timu  kako bi se omogućila pravilna i nesmetana provedba projektnih aktivnosti. Njegovi zadaci uključuju:  nabavku radnog materijala i uredske opreme; održavanje uredske opreme; sigurnost; prijevoz i instalacija opreme za konferencije, seminare, i druge događaje vezane uz projekte; fotokopiranje i dostava dokumenata; održavanje i registracija vozila; prijevoz projektnog tima, projektnih partnera, konzultanata i korisnika projekta prema potrebi. 2 kandidata /kinje se primaju na 100% a jedan kandidat/inja  na 75% radnog vremena.

Kandidat/kinja treba da ispuni sljedeće uslove:

 • Završena srednja škola,
 • Položen vozački ispit B kategorije
 • Minimalno 4 godine relevantnog iskustva u pružanju logističke i administrativne podrške projektima
 • Spremnost na putovanja i rad na teritoriji  Bosne i Hercegovine i van nje
 • Rad u timu
 • Izvrsne usmene i pismene komunikacijske vještine
 • Poznavanje  engleskog jezika
 • Vještine rada s Microsoft Office softverskim paketom

Očekivani period trajanja ugovora je do 31.10.2025. uz mogućnost produženja, sa obaveznim probnim radom od 6 mjeseci.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju gore navedene uslove/kvalifikacije su dužni dostaviti slijedeće:

 • Pismo namjere (uz obaveznu naznaku za koju poziciju apliciraju) potpisano svojeručno
 • Curriculum Vitae
 • Dokumente koji dokazuju navode iz CV.
 • Kopija lične karte
 • Dvije reference

Navedene dokumente, sa naznakom “prijava na konkurs”, je potrebno dostaviti putem maila ured@ipdbh.org  ili lično na adresu Institute for Population and Development, Danijela Ozme 12, Sarajevo najkasnije do ponedjeljka 30.10.2023. godine do 13:00 sati.

Kandidati/kinje odabrani/e za intervju će biti obaviješteni o datumu, mjestu i vremenu održavanja.

IPD  nije dužan obavijestiti sve kandidate o rezultatima selekcijskog procesa.