KONKURS- FINANSIJSKI/ KA MENADŽER/ ICA

U skladu sa potrebama implementacije projekta “Zdrave zajednice u BiH” finansiranom od strane Švicarske vlade, koji implementira Institute for Population and Development (u daljem tekstu IPD) raspisuje se slijedeći

KONKURS

za prijem u radni odnos

FINANSIJSKI/KA MENADŽER/ICA – pozicija 1, ured u Sarajevu

IPD je posvećen unapređenju i promociji zdravlja i zdravih stilova života građana Bosne i Hercegovine. Sa sjedištem u Sarajevu i uredom u Banja Luci, IPD ima vodeću ulogu u organizaciji projektnih aktivnosti, osigurava koordinaciju svih aspekata projekta Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini.

Projekt Zdrave zajednice u BiH predstavlja zajednički napor između Švicarske vlade i zdravstvenih vlasti u Bosni i Hercegovini. IPD pruža pomoć u svojstvu provedbene agencije za projekt. Opći cilj projekta je doprinijeti smanjenju tereta bolesti i poboljšanju zdravstvenog statusa žena i muškaraca u BiH, preusmjeravanjem zdravstvenog sistema s kurativnog na više fokusiranje na prevenciju bolesti i promicanje zdravih stilova života. Ovaj će projekt staviti fokus na promicanje zdravlja, prevenciju bolesti i baviti se faktorima rizika za zdravlje, mentalnim zdravljem te promicanjem i zaštitom spolnog i reproduktivnog zdravlja (SRHPP).

Svrha projekta je osigurati da usluge promicanja zdravlja i prevencije bolesti budu dostupne svima, a posebno ugroženim i socijalno isključenim populacijama – sada i u budućnosti. Sveukupno, projektne aktivnosti daju prioritet potrebama ranjivih i socijalno isključenih skupina stanovništva – ne izostavljajući nikoga. Projektne aktivnosti će doprinijeti poboljšanju zdravstvenih ishoda stanovništva i smanjenju tereta bolesti u BiH davanjem prednosti pristupu kvalitetnim uslugama promicanja zdravlja i prevencije bolesti, posebno u ustanovama primarne zdravstvene zaštite.

FINANSIJSKI/KA MENADŽER/ICA – Financijska menadžerica će razviti i provoditi financijske  procedure u skladu sa pravilima i procedurama donatora za upravljanje financijama na projektu „Zdrave zajednice u BiH, te će osigurati usklađenost sa relevantnim zakonima i internim procedurama. Zadaci finansijskog/ke menadžera/ice su  planiranje, upravljanje i kontrola financijskih transakcija koje se tiču projektnih aktivnosti, ugovora i obavljanje sveobuhvatnih analiza i projekcije finansijskih podataka  s ciljem učinkovitog korištenja resursa projekta.

Kandidat/kinja treba da ispuni sljedeće uslove:

 • Univerzitetska diploma (ekonomskog smjera)
 • Minimalno 5 godina radnog iskustva u oblasti financijskog poslovanja i računovodstva nevladinih organizacija
 • Diploma iz računovodstva, poslovne administracije ili financija
 • Opsežno iskustvo u pisanju i provedbi i praćenju  višemilionskih budžeta
 • Iskustvo u strateškom  programskom planiranju (finansijski aspekt)
 • Razumijevanje multi i bilateralnih politika i procedura donatora
 • Dokazane vještine računanja i financijskih analiza / vještine planiranja, procjene i upravljanja financijskim aktivnostima
 • Sposobnost korištenja slijedećih softverskih aplikacija: (Pantheon, MS Excel, MS Word, MS Project)
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika

Očekivani period trajanja ugovora je do 31.10.2025. uz mogućnost produženja, sa obaveznim probnim radom od 6 mjeseci.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju gore navedene uslove/kvalifikacije su dužni dostaviti slijedeće:

 • Pismo namjere (uz obaveznu naznaku za koju poziciju apliciraju) potpisano svojeručno
 • Curriculum Vitae
 • Dokumente koji dokazuju navode iz CV
 • Kopija lične karte
 • Dvije reference

Navedene dokumente, sa naznakom “prijava na konkurs”, je potrebno dostaviti putem maila ured@ipdbh.org  ili lično na adresu Institute for Population and Development, Danijela Ozme 12, Sarajevo najkasnije do ponedjeljka 30.10.2023. godine do 13:00 sati.

Kandidati/kinje odabrani/e za intervju će biti obaviješteni o datumu, mjestu i vremenu održavanja.

IPD  nije dužan obavijestiti sve kandidate o rezultatima selekcijskog procesa.