KONKURS- FINANSIJSKI ASISTENT/ ICA

U skladu sa potrebama implementacije projekta “Zdrave zajednice u BiH” finansiranom od strane Švicarske vlade, koji implementira Institute for Population and Development  (u daljem tekstu IPD) raspisuje se slijedeći

KONKURS

za prijem u radni odnos

FINANSIJSKI ASISTENT/ICA –  pozicija 1,  ured u Sarajevu

IPD je posvećen unapređenju i promociji zdravlja i zdravih stilova života građana Bosne i Hercegovine. Sa sjedištem u Sarajevu i uredom u Banja Luci, IPD ima vodeću ulogu u organizaciji projektnih aktivnosti, osigurava koordinaciju svih aspekata projekta Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini.

Projekt Zdrave zajednice u BiH predstavlja zajednički napor između Švicarske vlade i zdravstvenih vlasti u Bosni i Hercegovini. IPD pruža pomoć u svojstvu provedbene agencije za projekt. Opći cilj projekta je doprinijeti smanjenju tereta bolesti i poboljšanju zdravstvenog statusa žena i muškaraca u BiH, preusmjeravanjem zdravstvenog sistema s kurativnog na više fokusiranje na prevenciju bolesti i promicanje zdravih stilova života. Ovaj će projekt staviti fokus na promicanje zdravlja, prevenciju bolesti i baviti se faktorima rizika za zdravlje, mentalnim zdravljem te promicanjem i zaštitom spolnog i reproduktivnog zdravlja (SRHPP).

Svrha projekta je osigurati da usluge promicanja zdravlja i prevencije bolesti budu dostupne svima, a posebno ugroženim i socijalno isključenim populacijama – sada i u budućnosti. Sveukupno, projektne aktivnosti daju prioritet potrebama ranjivih i socijalno isključenih skupina stanovništva – ne izostavljajući nikoga. Projektne aktivnosti će doprinijeti poboljšanju zdravstvenih ishoda stanovništva i smanjenju tereta bolesti u BiH davanjem prednosti pristupu kvalitetnim uslugama promicanja zdravlja i prevencije bolesti, posebno u ustanovama primarne zdravstvene zaštite.

FINANSIJSKI ASISTENT/ICA –  odgovoran/na je za pripremu i vođenje svih financijskih transakcija projekta i druge administrativne poslove. Zadaci uključuju obradu naloga za plaćanje projekta; upravljanje glavnom blagajnom projekta; pomaganje financijskom menadžeru u osiguravanju da se financijska pitanja obrađuju u skladu s financijskim politikama i organizacijskim procedurama; sudjelovanje u izradi financijskih izvješća projekta; vođenje kadrovske i arhive ugovora.

Kandidat/kinja treba da ispuni sljedeće uslove:

 • Završena srednja ili visoka  škola ekonomskog smjera
 •  Minimalno 3 godine relevantnog iskustva u pružanju administrativne i financijske podrške upravljanju projektima nevladinog sektora
 • Izvrsne usmene i pismene komunikacijske vještine
 • Tečno znanje engleskog jezika
 • Poznavanje Microsoft Officea (Word, PowerPoint, Excel, Outlook, itd.)
 • Poznavanje rada na  softveru za upravljanje financijama  (Pantheon)

Očekivani period trajanja ugovora je do 31.10.2025. uz mogućnost produženja, sa obaveznim probnim radom od 6 mjeseci.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju gore navedene uslove/kvalifikacije su dužni dostaviti slijedeće:

 • Pismo namjere (uz obaveznu naznaku za koju poziciju apliciraju) potpisano svojeručno
 • Curriculum Vitae
 • Dokumente koji dokazuju navode iz CV.
 • Kopija lične karte
 • Dvije reference

Navedene dokumente, sa naznakom “prijava na konkurs”, je potrebno dostaviti putem maila ured@ipdbh.org  ili lično na adresu Institute for Population and Development , Danijela Ozme 12, Sarajevo najkasnije do ponedjeljka 30.10.2023. godine do 13:00 sati.

Kandidati/kinje odabrani/e za intervju će biti obaviješteni o datumu, mjestu i vremenu održavanja.

IPD  nije dužan obavijestiti sve kandidate o rezultatima selekcijskog procesa.