Javni poziv za konsultanta za proces ažuriranja podataka Info centra u sklopu web stranice Saveza za rijetke bolesti

PROJEKTNI ZADATAK

Institut za populaciju i razvoj, sa sjedištem u Sarajevu i podružnicom u Banjaluci, za potrebe projekta „Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti“, traži konsultanta za proces ažuriranja podataka Info centra u sklopu web stranice Saveza za rijetke bolesti koji okuplja korisnička udruženja iz Federacije Bosne i Hercegovine.

I

Uvodne informacije

Cilj projekta „Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti“ je jačanje OCD mreža u osiguravanju kvalitetne zdravstvene zaštite osoba s rijetkim bolestima na temelju saradnje, razmjene stručnosti i znanja i dijaloga s predstavnicima vlasti.

Specifični ciljevi

 1. Specifični cilj – razviti i ojačati kapacitete organizacija civilnog društva za partnerski dijalog s vladinim institucijama, za razvoj i provedbu politika i programa u području zdravstvene zaštite.
 2. Specifični cilj – poboljšati pravni i institucionalni okvir zdravstvene zaštite za osobe oboljele od rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini.
 3. Specifični cilj – povećati javnu svijest o rijetkim bolestima i razmjenjivati informacije kako bi se poboljšao pristup pacijenata dijagnozi, informacijama i njezi.

Očekivani rezultati

 1. Uspostavljeni/unaprijeđeni entitetski centri za rijetke bolesti
 2. Unaprijeđeni kapaciteti 28 OCD da učestvuju u javnom dijalogu sa zdravstvenim institucijama u cilju kreiranja strateškog okvira za rijetke bolesti
 3. OCD zagovaraju za bolje zdravstvene politike u oblasti rijetkih bolesti.
 4. Unaprijeđeni strateški i zakonodavni okvir u oblasti rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini
 5. Građani putem OCD-a učestvuju u političkom dijalogu s predstavnicima vlasti u vezi poboljšanja zdravstvenih usluga.

Trajanje projekta: 01.01.2021. – 31.12.2023.

Organizacije implementatori: Institut za populaciju i razvoj i Savez za rijetke bolesti Republike Srpske iz Banjaluke.

II

Opis posla

Konsultant će biti zadužen i odgovoran da Info centar u sklopu web stranice Saveza za rijetke bolesti koji okuplja korisnička udruženja iz Federacije Bosne i Hercegovine Savez za rijetke bolesti – Unaprijedimo kvalitetu života bude redovno ažuriran po svim stavkama koje sadrži, što podrazumijeva pisati, prikupljati, uređivati i dostavljati tekstove za objavu Institutu za populaciju i razvoj / Savezu za rijetke bolesti. Konsultant treba pratiti sve aktivnosti projekta i prisustvovati značajnijim događajima radi što boljeg praćenja i prikupljanja podataka. Potrebno je da poznaje problematiku oboljelih od rijetkih bolesti i zakonsku regulativu u Federaciji Bosne i Hercegovine koja reguliše ovu oblast, kako bi mogao da odgovara na upite koji dolaze na Kontakt formu Info centra. Također će biti obavezan provoditi već ustaljenu administrativnu proceduru za eventualno ažuriranje Baze ljekara u okviru Info centra.

Vremenski okvir izvršenja zadatka: 15.9.2022. – 31.12.2023.

Potrebno iskustvo:

 • Poznavanje međunarodnih propisa o pravima osoba s rijetkim bolestima, posebno zakonske regulative u Federaciji BiH koja reguliše ovu oblast,
 • Iskustvo u radu sa organizacijama civilnog društva posvećenim zaštiti prava ranjivih skupina, posebno oboljelih od rijetkih bolesti,
 • Odlične pismene komunikacijske vještine,
 • Odlično poznavanje engleskog jezika i rada na računaru

Podrška

Konsultant će tokom realizacije zadataka imati podršku od strane projektnog koordinatora. Projektni koordinator će biti u redovnoj komunikaciji sa angažovanim konsultantom te pravovremeno dostaviti strukturirani odgovor ili preporuku, ukoliko to bude relevantno za postizanje rezultata Projektnog zadatka.

Izmjene i dopune

Ovaj Projektni zadatak (ToR) može biti izmijenjen ili dopunjen od strane menadžmenta Instituta za populaciju i razvoj, a što će biti dokumentirano kroz zapisnik o izmjenama i dopunama.

Prijava

Zainteresovani konsultanti obavezni su poslati pismo namjere i svoj CV (biografiju) na B/H/S jeziku sa minimalno 2 reference na e-mail adresu rarediseases@ipdbh.org.

Rok za slanje navedenih dokumenata je 1. septembar 2022. (13h).

Kriteriji za odabir konsultanta: Ugovarač će donijeti odluku o odabiru konsultanta na osnovu dokazane ekspertize i prethodnog iskustva aplikanta u odnosu na potrebe projektnog zadatka.

Institut za populaciju i razvoj nije dužan obavijestiti kandidate koji nisu izabrani za izvršenje projektnog zadatka o rezultatu javnog poziva.

Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima trebaju biti dostavljeni na e-mail adresu: rarediseases@ipdbh.org