JAVNI POZIV ZA KONSULTANTA IZ OBLASTI KOMUNIKACIJA I ODNOSA SA JAVNOŠĆU

Institut za populaciju i razvoj, sa sjedištem u Sarajevu, objavljuje konkurs za:

KONSULTANTA IZ OBLASTI KOMUNIKACIJA I ODNOSA SA JAVNOŠĆU

u okviru projekta Doprinos organizacija civilnog društva strateškom planiranju zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini u skladu sa EU standardima, koji Institut za populaciju i razvoj sprovodi u partnerstvu sa Savezima opština i gradova iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, a koji finansira Evropska unija.

UVODNE INFORMACIJE:

Opšti cilj Projekta je jačanje doprinosa OCD mreže u osiguravanju kvalitetnije zdravstvene zaštite i hitne medicinske pomoći na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini, na osnovu saradnje, razmjene stručnosti i dijaloga sa institucijama vlasti.

Specifični cilj 1: jačanje kapaciteta OCD za partnerski dijalog sa organima vlasti, izradu i implementaciju strateških dokumenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Bosni i Hercegovini.

Specifični cilj 2: institucionalizirati učešće lokalnih OCD u kreiranju i usvajanju javnih politika na opštinskom nivou u Bosni i Hercegovini.

Specifični cilj 3: doprinijeti informisanju javnosti o javnom zdravlju i razmjeni informacija radi poboljšanja pristupa pacijenata zdravstvenim uslugama.

Vremenski period trajanja Projekta: 01.02.2024. – 01.02.2027.

OČEKIVANI REZULTATI:

 1. OCD zagovaraju bolju zdravstvenu politiku i bolju osnovnu i naprednu hitnu medicinsku pomoć za građane,
 2. osigurana provedba opštinskih strateških dokumenata u području primarne zdravstvene zaštite po principu no one left behind,
 3. OCD učestvuju u dijalogu s donosiocima odluka radi unapređenja strateških dokumenata i pristupa zdravstvenim uslugama.

OPIS POSLA:

Konsultant će biti odgovoran za vidljivost projekta, projektnih intervencija i distribuciju projektnih i strateških informacija koje su značajne za projekt i postizanje projektnih ciljeva. U koordinaciji sa projektnim timom je odgovoran za stratešku promociju projekta na IPD komunikacionim kanalima, saradnju sa medijskim kućama u Bosni i Hercegovini, pripremu redovnih promotivnih aktivnosti, kreiranje strateških dokumenata za rad sa medijima, praćenje smjernica o vidljivosti i osiguranje primjene procedura vidljivosti od strane IPD projektnih partnera.

EKSPERTIZA:

 • Univerzitetska diploma društvenog smjera, uz prednost diplomiranim žurnalistima,
 • Minimalno pet godina praktičnog iskustva u raznim segmentima komunikacija u oblasti zdravstva,
 • Dokazana sposobnost kreiranja i sprovođenja efikasnih komunikacijskih strategija u oblasti zdravstva, kao i na projektima finansiranim od strane Evropske unije,
 • Razumijevanje i primjena Reframing metodologije i C4D (Communication for Development) metodologije radi postizanja efikasnih komunikacijskih rezultata,
 • Detaljno poznavanje medijske slike u Bosni i Hercegovini, uključujući trendove, ključne aktere i specifičnosti tržišta,
 • Praktično iskustvo u efikasnom upravljanju administrativnim zadacima vezanim za web stranice (WordPress) i aktivnosti na društvenim mrežama,
 • Iskustvo u optimizaciji za pretraživače (SEO) u cilju poboljšanja vidljivosti i rangiranja web stranice,
 • Iskustvo u radu na projektima finansiranim od strane Evropske unije,
 • Sposobnost postavljanja prioriteta, planiranja i efikasne organizacije poslovnih zadataka u oblasti komunikacija u zahtjevnim i dinamičnim okolnostima,
 • Razvijene analitičke vještine u tumačenju podataka, praćenju performansi i prilagođavanju strategija na osnovu relevantnih analiza,
 • Izuzetne vještine komunikacije i izgradnje odnosa, kako unutar tima tako i u interakciji sa različitim interesnim grupama.

Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeće dokumente, kako bi demonstrirali posjedovanje traženih kvalifikacija:

 • Pismo namjere (na B/H/S jeziku)
 • Biografija (na B/H/S jeziku) sa minimalno 2 reference

Navedene dokumente dostaviti na e-mail adresu: IPDhealthnet@ipdbh.org

Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, zaključno 14.2.2024.

Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima trebaju biti dostavljeni na e-mail  IPDhealthnet@ipdbh.org;

Informisanje kandidata

Institut za populaciju i razvoj neće informisati kandidate koji nisu odabrani kao izvršitelji posla. Ponuđač koji osvoji najveći broj bodova i čija ponuda bude prihvaćena, biće obaviješten najkasnije 5 radnih dana nakon finalnog izbora.