Javni poziv za dostavljanje ponuda za produkciju i editovanje 6 video sadržaja

VRSTA KONSULTANTSKE USLUGE: Angažman konsultanta/konsultantske kompanije (u daljem tekstu ponuđač) za produkciju i editovanje 6 video sadržaja.

OPIS ZADATKA: Ponuđač ima zadatak da producira i edituje šest edukativnih video sadržaja čiji scenariji već kreirani. Edukativni video sadržaji namijenjeni su roditeljima kako bi olakšali razumijevanje tema u oblasti zdravog odrastanja za djecu predškolskog uzrasta. Trajanje svakog od video sadržaja je okvirno 10 minuta a svaki od video sadržaja će predstavljati kombinaciju prezentacije same teme (znanje) i praktične izvedbe aktivnosti koju roditelji mogu raditi sa djecom kod kuće (vještina).

DONATOR: Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

IMPLEMENTATOR PROJEKTA: Institut za populaciju i razvoj (IPD)

TRAJANJE ANGAŽMANA: 17. maj – 31. maj

Ponude sa referencom poslati putem e-mail adrese adzekman@ipdbh.org najkasnije do 14.05.2022. do 17:00 sati.

Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima se mogu poslati na navedenu e-mail adresu a rok za dostavljanje dodatnih upita i zahtjeva za dodatna pojašnjenja je 12.05. 2022.

1. Uvodne informacije

Institut za populaciju i razvoj (IPD) je vodeća neprofitna organizacija u Bosni i Hercegovini, koja brine o zdravlju građana i promoviše zdrave stilove života kroz inovativna, sistemska i održiva rješenja.Unapređenje edukativnih programa u formalnom i neformalnom okruženju je jedan od prioriteta IPD-a već 20 godina. Institut za populaciju i razvoj sprovodi koji odgovara na specifične potrebe roditelja djece predškolskog uzrasta da raspolažu informacijama, znanjem i vještinama da pravovremeno prepoznaju i adekvatno reaguju na potrebe djece od 4 do 6 godina s posebnim fokusom na edukaciju o reproduktivnom zdravlju i zdravim stilovima života. Projekt je nastao kao odgovor na potrebe roditelja da unaprijede nivo informacija i vještina koje su im potrebne kako bi se mogli uspješno nositi sa izazovima modernog roditeljstva te osigurati djeci okruženje potrebno za zdrav rast i razvoj. Inovativni program Zdravo odrastanje je kreiran po međunarodnim standardima te je u potpunosti prilagođen kontekstu BIH.

2. Opis zadatka i odgovornosti

Od ponuđača očekujemo sljedeće:

·Prijedlog za kreativnu vizualizaciju sadržaja opisanog u scenarijima

·Prijedlog za format video sadržaja prilagođen ciljnoj grupi

·Video snimanje

·Video postprodukcija

·Obrada zvuka

·Video editing i korekcije u skladu sa relevatnim komentarima i mišljenjima ciljne grupe te eksperata u ovoj oblasti

·Isporuka finalnog produkta u dogovorenom roku

·Ostali zadaci u dogovoru sa projektnim timom IPD-a

3. Kvalifikacije, iskustvo i kompetencije:

  • Dokazano iskustvo u kreiranju videa edukativnog sadržaja
  • Prethodna srodna iskustva koja je moguće dokazati (dodatnu prednost imaju iskustva na regionalnom i internacionalnom nivou)
  • Osobe koje će biti predložene za rad na projektu treba da posjeduju stručne kvalifikacije u skladu sa predmetom poziva
  • Znanje u oblasti zdravlja, zdravih stilova života, rodne ravnopravnosti nasilja i rodno zasnovanog nasilja predstavlja dodatnu prednost pri angažovanju kao i dokazano prethodno iskustvo u oblasti
  • Osobe predložene za rad treba da posjeduju dobre komunikacijske i interpersonalne vještine te sposobnost rada u timu

4. Vremenski okvir angažmana

Rok za dostavljanje videa je fiksan. Video sadržaji trebaju da bude završeni i u finalnoj (prethodno odobrenoj) formi dostavljeni IPD-u najkasnije do 31. maja 2022. Svako kašnjenje u predaji i/ili drugo nepoštivanje roka, može da utiče na realizaciju naloga za isplatu.

5. Dokumenti koje je potrebno priložiti uz ponudu

Ponuđač usluga mora dostaviti sljedeće dokumente kako bi demonstrirali posjedovanje traženih kvalifikacija:

·Finansijski prijedlog izrade video sadržaja sa jasno definiranom metodologijom i planom rada koji ponuđač predlaže, a kako bi ispunio zadatak definiran opisom posla i u vremenskom roku

·CV osobe(a) koja će biti angažovana na projektu sa navedenim prethodnim iskustvima u sličnim zadacima

·Link na najmanje 2 prethodno kreirana video sadržaja relevantna za ovaj poziv

6. Dodjela

Kriteriji za dodjelu

• Kvaliteta ponude (70%), uključujući:

– Nacrt izrade videa sa jasnim prijedlogom metodologije i plana rada koji ponuđač usluga predlaže, u svrhu ispunjavanja zadatka;

– Kvaliteta primjera sličnih video radova;

– Sposobnost poštivanja roka naznačenog u tački 5 ovog Poziva;

– Sposobnost prilagodbe kontekstu.

• Finansijska ponuda (30%).

IPD zadržava pravo održavanja razgovora s prihvatljivim ponuditeljima.

7. Informiranje ponuđača

Ponuđač koji osvoji najveći broj bodova i čija ponuda bude prihvaćena, biće obavještena najkasnije 5 radnih dana nakon finalnog izbora. IPD nije dužan da informira ponuđače koje nisu odabrane o ishodu javnog poziva.