Javni poziv za dostavljanje ponuda za izradu video sadržaja

VRSTA KONSULTANTSKE USLUGE: Individualni angažman konsultanta/ice za izradu video sadržaja.

OPIS ZADATKA: Pružatelj/ica usluga ima zadatak da kreira jedan (1) video sadržaj u dužoj i kraćoj verziji u obliku životnih priča mladih ljudi koji su bili dio projekta „Inicijative mladića”tj. Budi Muško Kluba” Sarajevo. Video ima za cilj da prikaže uticaj projekta na živote ovih mladih ljudi, stavove, vrijednosti i ponašanje prije i nakon angažmana u okviru Budi Muško kluba. Planirano trajanje video sadržaja je do 10 minuta a kraća, sažeta verzija video sadržaja od 3 – 4 minuta, treba imati titl na engleskom jeziku.

DONATOR: CARE International Balkans

IMPLEMENTATOR PROJEKTA: Institut za populaciju i razvoj (IPD)

TRAJANJE ANGAŽMANA: 25. februara 2022. – 31. marta 2022.

Ponudu u skladu sa tačkom 5 ovog poziva poslati putem e-mail adrese tmedvedec@ipdbh.org najkasnije do 24.02.2022. do 17:00 sati.

Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima se mogu poslati na navedenu e-mail adresu a rok za dostavljanje dodatnih upita i zahtjeva za dodatna pojašnjenja je 21.02.2022.

1. Uvodne informacije

Institut za populaciju i razvoj (IPD) je vodeća neprofitna organizacija u Bosni i Hercegovini, koja brine o zdravlju građana i promoviše zdrave stilove života kroz inovativna, sistemska i održiva rješenja.Unapređenje edukativnih programa u formalnom i neformalnom okruženju je jedan od prioriteta IPD-a već 20 godina. Institut za populaciju i razvoj provodi projekt „Inicijativa mladića III- “Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa III” koji je podržan od Vlade Švicarske, OAK Fondacije, Austrijske razvojne agencije i CARE International Balkans Bosna i Hercegovina. Opšti cilj projekta je da se poveća razumijevanje zdravih, nenasilnih i rodno pravednih životnih stilova kod mladića i djevojaka u Bosni i Hercegovini. CARE vjeruje da samo pružanjem šansi mladim ljudima i njihovim angažovanjem u sticanju novih znanja i vještina koje pozitivno utiču na njihov razvoj i promjenu stavova i ponašanja možemo očekivati da oni postanu nosioci promjena i aktivni i odgovorni saradnici u stvaranju boljeg života i optimističnije budućnosti.

2. Opis zadataka i odgovornosti

Od pružatelja/ice usluga očekujemo slijedeće:

·Sudjelovanje u kreiranju ideja i koncepata za video sadržaj

·Priprema scenarija za video sadržaj

·Intervjui edukatora/volontera zbog prikupljanja više informacija

·Prijedlog za vizualizaciju sadržaja opisanog u scenariju

·Prijedlog za format video sadržaja prilagođen ciljnoj grupi

·Video snimanje

·Video postprodukcija

·Obrada zvuka

·Video editing i korekcije u skladu sa relevatnim komentarima i mišljenjima ciljne grupe te eksperata u ovoj oblasti

·Isporuka finalnog produkta u dogovorenom roku

·Ostali zadaci u dogovoru sa projektnim timom IPD-a

3. Kvalifikacije, iskustvo i kompetencije:

  • Dokazano iskustvo u kreiranju videa edukativnog sadržaja
  • Prethodna srodna iskustva koja je moguće dokazati (dodatnu prednost imaju iskustva na regionalnom i internacionalnom nivou)
  • Osobe koje će biti predložene za rad na projektu treba da posjeduju stručne kvalifikacije u skladu sa predmetom poziva
  • Znanje u oblasti zdravlja, zdravih stilova života, rodne ravnopravnosti nasilja i rodno zasnovanog nasilja predstavlja dodatnu prednost pri angažovanju kao i dokazano prethodno iskustvo u oblasti
  • Osobe predložene za rad treba da posjeduju dobre komunikacijske i interpersonalne vještine te sposobnost rada u timu

4. Vremenski okvir angažmana

Rok za dostavljanje videa je fiksan. Video treba da bude završen i u finalnoj (prethodno odobrenoj) formi dostavljen IPD-u najkasnije do 31. marta 2022. Svako kašnjenje u predaji i/ili drugo nepoštivanje roka, može da utiče na realizaciju naloga za isplatu.

5. Dokumenti koje je potrebno priložiti uz ponudu

Pružatelj/ica usluga mora dostaviti sljedeće dokumente kako bi demonstrirali posjedovanje traženih kvalifikacija:

·Finansijski prijedlog izrade videa sa jasno definiranom metodologijom i planom rada koji pružatelj/ica predlaže, a kako bi ispunio/la zadatak definiran opisom posla i u vremenskom roku

·CV osobe(a) koja će biti angažovana na projektu sa navedenim prethodnim iskustvima u sličnim zadacima

·Link na najmanje 2 prethodno kreirana video sadržaja relevantna za ovaj poziv

6. Dodjela

Kriteriji za dodjelu

• Kvaliteta ponude (70%), uključujući:

– Nacrt izrade videa sa jasnim prijedlogom metodologije i plana rada koji pružatelj/ica usluga predlaže, u svrhu ispunjavanja zadatka;

– Kvaliteta primjera sličnih video radova;

– Sposobnost poštivanja roka naznačenog u tački 5 ovog Poziva;

– Sposobnost prilagodbe kontekstu.

• Finansijska ponuda (30%).

IPD zadržava pravo održavanja razgovora s prihvatljivim ponuditeljima.

7. Informiranje kandidata

Ponuđač koji osvoji najveći broj bodova i čija ponuda bude prihvaćena, biće obavješten najkasnije 5 radnih dana nakon finalnog izbora.

IPD nije dužan da informira ponuđače koji nisu odabrani o ishodu javnog poziva.