Javni poziv za dostavljanje ponuda za individualni konsultantski angažman za razvoj i provođenje zagovaračkih aktivnosti u oblasti prevencije nasilja

VRSTA KONSULTANTSKE USLUGE: Individualni konsultantski angažman za razvoj i provođenje zagovaračkih aktivnosti u oblasti prevencije nasilja

LOKACIJE: BiH

TRAJANJE ANGAŽMANA:

20.11.2023. – 30.11.2023.

SUPERVIZOR: FEĐA MEHMEDOVIĆ

ODJEL: ZDRAVLJE I ZDRAVI ŽIVOTNI STILOVI

PROJEKT: Primjena sveobuhvatnog socio-ekološkog i modela zasnovanog na aktivnom učešću zajednica u eliminaciji nasilja nad ženama u BiH

DONATOR: UN WOMEN, URED U BOSNI I HERCEGOVINI

IMPLEMENTATOR PROJEKTA: Institut za populaciju i razvoj

PARTNERI NA PROJEKTU: Centar za izgradnju mira (Sanski Most), Forum Teatar (Istočno Sarajevo), Otaharin (Bijeljina) i Nova Vizija (Novi Travnik)

Ponudu koja uključuje biografiju sa referencama koje dokazuju iskustvo u sličnim zadacima je potrebno poslati na e-mail sa naslovom: „PRIJAVA ZA INDIVIDUALNI KONSULTANTSKI ANGAŽMAN 012023IPD_UNW”.

Prijave dostaviti putem e-mail-a na adresu: ured@ipdbh.org najkasnije do 17.11.2023. do 16:30h.

UKRATKO O PROJEKTU:

Od jula 2021. godine, Institut za populaciju i razvoj implementira treću fazu sveobuhvatnog i naučno utemeljenog programa prevencije nasilja. Napredna faza programa usmjerena je na  transformaciju socio-kulturalnih normativa koji doprinose pojavi nasilja i razvoju indolentnog odnosa prema nasilju, normativa koji „opravdavaju” pojavu  određenih oblika nasilja kao i faktora koji ometaju pristup servisima za žrtve koje su preživjele nasilje.  

Institut za populaciju i razvoj provodi aktivnosti u saradnji sa partnerskim organizacijama Centar za izgradnju mira (Sanski Most), Otaharin (Bijeljina), Nova vizija (Srednjobosanski Kanton) i Forum Teatar (Istočno Sarajevo). Partnerstvo sa navedenim organizacijama ima višegodišnji kontinuitet, a posebnu pažnju posvećujemo jačanju programskih i finansijskih kapaciteta partnerskih organizacija kako bi bili i ostali važan resurs u svojim lokalnim zajednicama.

Tri su ključne strategije zajedničkog djelovanja u oblasti prevencije:

·Razvoj kapaciteta obrazovnih institucija da planiraju, provode i evaluiraju naučno utemeljene obrazovne programe prevencije nasilja

·Razvoj kapaciteta lokalnih institucija i uspostavljanje saradnje sa obrazovnim institucijama u cilju sinhroniziranog pristupa u prevenciji nasilja na nivou lokalnih zajednica

·Razvoj kapaciteta i aktivno učešće religijskih zajednica za primjenu socio-ekološkog modela prevencije u okviru djelovanja vjerskih institucija

Religijske zajednice u Bosni i Hercegovini važan su sudionik preventivnih aktivnosti, no provedene analize pokazuju snažnu potrebu za ulaganjem u jačanje kapaciteta religijskih zajednica, a u cilju osiguravanja kapaciteta koji su potrebni za provođenje sveobuhvatnih, dokazano efikasnih socio-ekoloških modela prevencije. U prethodnim fazama programa iskazan je interes religijskih zajednica da aktivno učestvuju u programima prevencije i identificirane su potrebe religijskih zajednica u kontekstu njihovog osnaživanja za socio-ekološki pristup u prevenciji. U cilju osiguravanja primjene dokazano efikasnih metoda prevencije, kreirana su ti dokumenta (Okviri za preventivno djelovanje), a koji sumiraju najbolje globalne prakse za koje postoje dokazi efikasnosti i koje mogu biti važan dio ukupnih nastojanja religijskih zajednica da primjenjuju naučno utemeljene i dokazano efikasne metode rada u cilju prevencije nasilja nad ženama.   

Opšti cilj: Zajednice u BiH provode sveobuhvatne programe prevencije

·Očekivani rezultat 3: Vjerski lideri doprinose prevenciji nasilja nad ženama u lokalnim zajednicama u BiH koristeći Okvire za prevenciju

OPIS ZADATKA I ODGOVORNOSTI:

Osnovni zadatak je razvoj i provedba modela zagovaranja u cilju afirmacije korištenja Okvira za socio-ekološki pristup u prevenciji i izrada akreditacijskog pisma kojim će biti formalno preporučena upotreba Okvira za preventivno djelovanje i odgovor na nasilje u okviru rada religijskih zajednica.  

Angažirani/a konsultant/ica će razviti i predložiti zagovarački proces kojim će biti osigurana podrška i prepoznatljivost okvira za prevenciju unutar religijskih zajednica.

VREMENSKI PERIOD TRAJANJA UGOVORA

U konsultacijama sa osobljem Instituta za populaciju i razvoj, konsultant/ica će elaborirati predloženi vremenski okvir i plan aktivnosti u cilju ispunjenja projektnog zadatka.

OUTPUTS/DELIVERABLES:

Sljedeći rezultati bi trebali biti isporučeni:

·Razvijen akcioni plan zagovaranja primjene Okvira za preventivno djelovanje i odgovor na nasilje u okviru rada religijskih zajednica

·Doprinos izradi akreditacijskog pisma kojim se afirmira upotreba Okvira za preventivno djelovanje i odgovor na nasilje u okviru rada religijskih zajednica

ISKUSTVO I KOMPETENCIJE:

a. Kvalifikacije i iskustvo

 • Više od 5 godina iskustva u oblasti prevencije nasilja i rodno zasnovanog nasilja
 • Iskustvo u oblasti prevencije nasilja temeljeno na socio-ekološkom pristupu u prevenciji
 • Iskustvo u oblasti zagovaranju
 • Iskustvo u radu sa religijskim zajednicama
 • Iskustvo u radu sa religijskim zajednicama u oblasti prevencije nasilja
 • Prethodna srodna iskustva koja je moguće dokazati (dodatnu prednost imaju iskustva na lokalnom, regionalnom i internacionalnom nivou)
 • Iskustvo u provođenju programa edukacije predstavnika religijskih zajednica u oblasti rodno zasnovanog nasilja i nasilja nad ženama

b. Kompetencije

 • Sposobnost da postavi prioritete i plan, organizira poslovne zadatke u kompleksnim i dinamičnim okruženjima
 • Dobre komunikacijske i interpersonalne vještine
 • Dobro poznavanje i korištenje računara
 • Znanje u oblasti socijalnih normi i njihovog uticaja na pojavu nasilja predstavlja dodatnu prednost
 • Znanje u oblasti nasilja i rodno zasnovanog nasilja predstavlja dodatnu prednost

DOKUMENTI KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ PONUDU

Zainteresirani konsultanti trebaju priložiti sljedeće dokumente:

a) Pismo interesa koje uključuje kratki opis metodologije i finansijski prijedlog/ponuda

b) CV konsultanta/ice koji uključuje prethodna iskustva u sličnim aktivnostima sa minimalno 2 reference