Javni poziv za angažovanje konsultanta za izradu web stranice Saveza za rijetke bolesti FBiH

Javni poziv za angažovanje

Konsultanta za izradu web stranice Saveza za rijetke bolesti Federacije Bosne i Hercegovine

Projekt: Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti

Donator: Evropska unija

Implementator projekta: Institute for Population and Development (IPD) sprovodi Projekt u partnerstvu sa Savezom za rijetke bolesti Republike Srpske iz Banjaluke

Trajanje angažmana 01.11.2021. – 15.12.2021.

Prijave trebaju biti dostavljene na email adresu rarediseases@ipdbh.org najkasnije do 21. oktobra 2021. (do 17h).

Projektni zadatak

Izrada web stranice Saveza za rijetke bolesti Federacije Bosne i Hercegovine

Institute for Population and Development (IPD) sa sjedištem u Sarajevu, za potrebe projekta „Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti”, raspisuje javni poziv za sljedeću poziciju:

Konsultant za izradu web stranice Saveza za rijetke bolesti Federacije Bosne i Hercegovine

I

Uvodne informacije

Cilj projekta „Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti” je jačanjemreža OCD u osiguravanju kvalitetne zdravstvene zaštite osoba s rijetkim bolestima na temelju saradnje, razmjene stručnosti i znanja i dijaloga s predstavnicima vlasti.

Specifični ciljevi

1.Specifični cilj – razviti i ojačati kapacitete organizacija civilnog društva za partnerski dijalog s vladinim institucijama, za razvoj i provedbu politika i programa u području zdravstvene zaštite.

2.Specifični cilj – poboljšati pravni i institucionalni okvir zdravstvene zaštite za osobe oboljele od rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini.

3.Specifični cilj – povećati javnu svijest o rijetkim bolestima i razmjenjivati informacije kako bi se poboljšao pristup pacijenata dijagnozi, informacijama i njezi.

Očekivani rezultati

1.Uspostavljeni/unaprijeđeni entitetski centri za rijetke bolesti.

2.Unaprijeđeni kapaciteti 28 OCD da učestvuju u javnom dijalogu sa zdravstvenim institucijama u cilju kreiranja strateškog okvira za rijetke bolesti.

3.OCD zagovaraju za bolje zdravstvene politike u oblasti rijetkih bolesti.

4.Unaprijeđeni strateški i zakonodavni okvir u oblasti rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini.

5.Građani putem OCD-a učestvuju u političkom dijalogu s predstavnicima vlasti u vezi poboljšanja zdravstvenih usluga.

Trajanje projekta 1.1.2021. – 31.12.2023.

Organizacije implementatori Institute for Population and Development (IPD) sprovodi Projekt u partnerstvu sa Savezom za rijetke bolesti Republike Srpske.

II

Konsultant za izradu web stranice Saveza za rijetke bolesti Federacije Bosne i Hercegovine

Opis posla:

Oboljeli od rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini se susreću s mnogim zdravstvenim i socijalnim problemima na svakodnevnoj osnovi. Da bi se omogućio veći i direktni angažman osoba s rijetkim bolestima odnosno njihovih udruženja na rješavanju navedenog, planirano je osnivanje Saveza za rijetke bolesti Federacije Bosne i Hercegovine. Uvezivanje korisničkih udruženja u savez omogućit će da članice Saveza sarađuju i međusobno se pomažu, jedinstveno zastupaju interese osoba sa rijetkim bolestima pred donosiocima odluka i u javnosti, da aktivno učestvuju u formiranju registra rijetkih bolesti i izradi zdravstvenih programa i politika i da lakše uspostave i razvijaju saradnju sa međunarodnim organizacijama za rijetke bolesti i s njima razmjenjuju iskustva.

Konsultant angažovan za izvršenje ovog projektnog zadatka imaće obavezu da kreira potpuno novu web stranicu Saveza za rijetke bolesti Federacije Bosne i Hercegovine, koja će predstavljati važan alat za pružanje informacija među udruženjima i drugim korisnicima. Zainteresovani kandidati pri apliciranju na Javni poziv obavezni su dostaviti rješenje za samostalno uređivanje podstranica od strane određenog udruženja koje djeluje u okviru Saveza (bez mogućnosti intervencija na ostalim sadržajima). Za uređivanje statičnog dijela web stranice, potrebno je koristiti Elementor kao editor stranicu. Od angažovanog konsultanta se očekuje da obezbijedi Cloud hosting sa backupom za web stranicu u trajanju od godinu dana.

Ekspertiza

-Iskustvo u razvoju web stranica od najmanje 8 godina

-Iskustvo na izradi web stranica za zdravstvene i srodne institucije (najmanje 5 projekata), s tim da će se kandidatima koji uđu u uži krug tražiti dokaz o naprijed navedenom

-Iskustvo u radu sa nevladinim sektorom

Očekivani rezultat:

-Kreirana web stranica Saveza za rijetke bolesti Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa smjernicama iz Javnog poziva.

Vremenski okvir izvršenja zadatka

Krajnji rok za izvršenje projektnog zadatka je 15.12.2021.

Supervizija

Konsultant će tokom realizacije zadataka biti superviziran od strane projektnog koordinatora. Projektni koordinator će biti u redovnoj komunikaciji sa angažovanim konsultantom te pravovremeno dostaviti strukturirani odgovor ili preporuku, ukoliko to bude relevantno za postizanje rezultata Projektnog zadatka.

Prijava

Zainteresovani konsultanti obavezni su priložiti sljedeće dokumente:

  • Motivaciono pismo
  • CV koji uključuje prethodna iskustva u sličnim aktivnostima sa minimalno 3 reference
  • Tehnička i finansijska ponuda

Navedene dokumente dostaviti na e-mail adresu rarediseases@ipdbh.org

Rok za prijavu: 21. oktobar 2021. (do 17h)

Institute for Population and Development (IPD) nije dužan obavijestiti kandidate koji nisu izabrani za izvršenje projektnog zadatka o rezultatu konkursa.

Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima trebaju biti dostavljeni na e-mail rarediseases@ipdbh.org