Javni poziv za angažovanje konsultanta/ice

Javni poziv za angažovanje

Konsultanta/eksperta za izradu baze podataka o stručnjacima/doktorima iz oblasti rijetkih bolesti

Projekt: Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti

Donator: Evropska unija

Implementator projekta: Asocijacija XY sprovodi Projekt u partnerstvu sa Savezom za rijetke bolesti Republike Srpske iz Banjaluke

Trajanje angažmana 03.05.2021. – 30.09.2021.

Prijave trebaju biti dostavljene na email adresu rijetkebolesti.rs@hotmail.com najkasnije do 14. aprila 2021. (do 17h)

Projektni zadatak

Prikupljanje podataka za izradu baze podataka o stručnjacima/doktorima

iz oblasti rijetkih bolesti

Savez za rijetke bolesti Republike Srpske sa sjedištem u Banjaluci, za potrebe projekta „Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti”, raspisuje javni poziv za sljedeću poziciju:

Konsultant/ekspert za izradu baze podataka o stručnjacima/doktorima

iz oblasti rijetkih bolesti

I

Uvodne informacije

Cilj projekta „Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti” je jačanjemreža OCD u osiguravanju kvalitetne zdravstvene zaštite osoba s rijetkim bolestima na temelju saradnje, razmjene stručnosti i znanja i dijaloga s predstavnicima vlasti.

Specifični ciljevi

1. Specifični cilj – razviti i ojačati kapacitete organizacija civilnog društva za partnerski dijalog s vladiniminstitucijama, za razvoj i provedbu politika i programa u području zdravstvene zaštite.

2. Specifični cilj – poboljšati pravni i institucionalni okvir zdravstvene zaštite za osobe oboljele od rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini.

3. Specifični cilj – povećati javnu svijest o rijetkim bolestima i razmjenjivati informacije kako bi se poboljšao pristup pacijenata dijagnozi, informacijama i njezi.

Očekivani rezultati

1. Uspostavljeni/unaprijeđeni entitetski centri za rijetke bolesti

2. Unaprijeđeni kapaciteti 28 OCD da učestvuju u javnom dijalogu sa zdravstvenim institucijama u cilju kreiranja strateškog okvira za rijetke bolesti

3. OCD zagovaraju za bolje zdravstvene politike u oblasti rijetkih bolesti.

4. Unaprijeđeni strateški i zakonodavni okvir u oblasti rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini

5. Građani putem OCD-a učestvuju u političkom dijalogu s predstavnicima vlasti u vezi poboljšanja zdravstvenih usluga.

Trajanje projekta 1.1.2021. – 31.12.2023.

Organizacije implementatoriAsocijacija XY sprovodi Projekt u partnerstvu sa Savezom za rijetke bolesti RS iz Banjaluke

II

Konsultant/ekspert za izradu baze podataka o stručnjacima iz oblasti rijetke bolesti

Opis posla:

Savez za rijetke bolesti RS će voditi proces prikupljanja podataka o ključnim ekspertima i zdravstvenim profesionalcima iz oblasti rijetkih bolesti iz Bosne i Hercegovine, regije i Evrope. U ovu svrhu, potrebno je kreirati bazu podataka stručnjaka/doktora iz oblasti rijetkih bolesti, a za čiju izradu je potrebno angažovati konsultanta/eksperta.

Konsultant/ekspert će imati zadatak da prikupi podatke o stručnjacima/doktorima iz oblasti rijetkih bolesti putem direktne komunikacije sa njima, te u konačnici prikupljene podatke dostavi Savezu za rijetke bolesti RS i Asocijaciji XY. Baza podataka će biti dostupna putem info centara obaju entitetskih saveza za rijetke bolesti, ministarstava zdravlja i centara za rijetke bolesti.

Podaci trebaju biti prikupljeni na uniforman način, na primjer, uz pomoć jedne ili više potpuno identičnih Excel tablica iz kojih će podaci kasnije biti preneseni u pravu bazu podataka, na primjer MySQL. Pri prikupljanju, podaci moraju biti strukturirani na način da prilikom naknadne obrade podataka oni budu upotrebljivi, što znači da svaki značajan podatak treba biti izdvojen u zasebno polje, tako da struktura polja na primjer bude, ime, prezime, specijalizacija, dijagnoze (koje, ako ih je više za jednog specijalistu, međusobno moraju biti odvojene uz pomoć znaka ; – točka-zarez > dijagnoza 1; dijagnoza 2; …. dijagnoza n), institucija, adresa, telefon, e-mail, itd. Smisao ovog zahtjeva je da svaki doktor specijalista bude obrađen u jednom rekordu (jednom redu u Excel tablici), a da svaki podatak bude zasebno odvojen, jer će samo tako pripremljeni podaci omogućiti tehničke zahtjeve koji će kasnije biti postavljeni pred IT stručnjaka. Po okončanju Projektnog zadatka, ove tablice će biti isporučene naručiocu/implementatorima Projekta kao početna arhiva podataka.

Očekivani rezultat:

– Kreirana baza podataka o stručnjacima/doktorima iz oblasti rijetkih bolesti iz Bosne i Hercegovine, regije i Evrope

Konsultant/ponuđač usluge treba posjedovati diplomu o završenom fakultetu društvenog ili zdravstvenog smjera kao i sljedeću ekspertizu:

– Poznavanje klasifikacije rijetkih bolesti (koje bolesti spadaju u rijetke bolesti)

– Poznavanje problematike rijetkih sistemskih bolesti u cilju definisanja adekvatnog plana odnosno kontakt liste stručnjaka/doktora

– Odlično poznavanje rada na računaru (MS Office)

– Organizovanost, savjesnost i pouzdanost, kao i komunikativnost te otvorenost za timski rad

– Odlično poznavanje engleskog jezika

Vremenski okvir izvršenja zadatka

Krajnji rok za izvršenje projektnog zadatka je 30.09.2021.

Supervizija

Konsultant će tokom realizacije zadataka biti superviziran od strane projektnog koordinatora. Projektni koordinator će biti u redovnoj komunikaciji sa angažovanim konsultantom te pravovremeno dostaviti strukturirani odgovor ili preporuku, ukoliko to bude relevantno za postizanje rezultata Projektnog zadatka.

Prijava

Zainteresovani konsultanti obavezni su priložiti sljedeće dokumente:

– Motivaciono pismo

– Biografija

– Tehnička i finansijska ponuda

Navedene dokumente dostaviti na e-mail adresu rijetkebolesti.rs@hotmail.com

Rok za prijavu: 14. april 2021. (do 17h)

Savez za rijetke bolesti RS nije dužan obavijestiti kandidate koji nisu izabrani za izvršenje projektnog zadatka o rezultatu konkursa. Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima trebaju biti dostavljeni na e-mail rijetkebolesti.rs@hotmail.com