Javni poziv za angažman konsultanske agencije za organizaciju konferencije o rijetkim bolestima

Institut za populaciju i razvoj, sa sjedištem u Sarajevu i podružnicom u Banjaluci, objavljuje poziv za angažman konsultantske agencije za organizaciju dvodnevne konferencije u okviru projekta „Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti“.

I

Uvodne informacije

Cilj projekta „Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti“ je jačanje OCD mreža u osiguravanju kvalitetne zdravstvene zaštite osoba s rijetkim bolestima na temelju saradnje, razmjene stručnosti i znanja i dijaloga s predstavnicima vlasti.

Specifični ciljevi

 1. Specifični cilj – razviti i ojačati kapacitete organizacija civilnog društva za partnerski dijalog s vladinim institucijama, za razvoj i provedbu politika i programa u području zdravstvene zaštite.
 2. Specifični cilj – poboljšati pravni i institucionalni okvir zdravstvene zaštite za osobe oboljele od rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini.
 3. Specifični cilj – povećati javnu svijest o rijetkim bolestima i razmjenjivati informacije kako bi se poboljšao pristup pacijenata dijagnozi, informacijama i njezi.

Očekivani rezultati

 1. Uspostavljeni/unaprijeđeni entitetski centri za rijetke bolesti
 2. Unaprijeđeni kapaciteti 28 OCD da učestvuju u javnom dijalogu sa zdravstvenim institucijama u cilju kreiranja strateškog okvira za rijetke bolesti
 3. OCD zagovaraju za bolje zdravstvene politike u oblasti rijetkih bolesti
 4. Unaprijeđeni strateški i zakonodavni okvir u oblasti rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini
 5. Građani putem OCD-a učestvuju u političkom dijalogu s predstavnicima vlasti u vezi poboljšanja zdravstvenih usluga

Trajanje projekta: 01.01.2021. – 31.12.2023.

Organizacije implementatori: Institut za populaciju i razvoj i Savez za rijetke bolesti Republike Srpske iz Banjaluke.

II

Opis posla

Konsultantska agencija će biti zadužena za organizaciju finalne projektne konferencije o rijetkim bolestima u Bosni i Hercegovini, koja će biti održana u Sarajevu 4. i 5. decembra 2023. i okupiće najviše 100 učesnika. Zadaci uključuju:

 • Kreiranje detaljnog plana implementacije konferencije sa Institutom za populaciju i razvoj i Savezom za rijetke bolesti Republike Srpske,
 • Kompletno upravljanje i realizacija konferencije od početne faze planiranja do post-event analize, uz koordinaciju sa Institutom za populaciju i razvoj i Savezom za rijetke bolesti Republike Srpske,
 • Upravljanje rezervacijama hotela, smještajem učesnika i svim drugim relevantnim potrebama u skladu sa Planom implementacije aktivnosti,
 • Kreacija vizuelnog identiteta konferencije, što uključuje dizajn, štampanje, brendiranje prostora i digitalne resurse,
 • Detaljno planiranje i provedba sveobuhvatne digitalne kampanje za promociju događaja, s posebnim fokusom na promociju rezultata projekta,
 • Saradnja s medijima, uključujući distribuciju saopštenja i praćenje medijske pokrivenosti,
 • Tehnička podrška (ozvučenje, mikrofoni i projektori),
 • Profesionalni fotograf i snimatelj za dokumentiranje događaja,
 • Dva (2) LED ekrana za vizualnu podršku događaju,
 • Kreacija i distribucija elektronskih pozivnica potencijalnim učesnicima.

Vremenski okvir izvršenja zadatka: 10.11.2023. – 15.12.2023.

Potrebna ekspertiza:

 1. Iskusan i stručan tim koji je sposoban upravljati svim aspektima pripreme i realizacije konferencije. Članovi tima imaju prethodno radno iskustvo u radu s međunarodnim organizacijama, nevladinim sektorom, javnim institucijama, itd. (dostaviti najmanje 2 biografije članova tima),
 2. Iskustvo u strateškom planiranju, prognoziranju, budžetiranju i optimizaciji resursa za uspješnu realizaciju projektnih zadataka sličnog tipa,
 3. Kreativni tim koji je sposoban za dizajniranje vizuelnog identiteta, brendiranje prostora i produkciju promo materijala koji će konferenciju postaviti na visok standard,
 4. Ekspertiza u planiranju i vođenju digitalnih kampanja za promociju događaja,
 5. Reference koje potvrđuju uspješnu realizaciju najmanje 5 sličnih konferencija odnosno drugih sličnih tipova događaja u posljednje 3 godine.

Podrška

Konsultantska agencija će tokom realizacije zadataka imati podršku od strane projektnog koordinatora. Projektni koordinator će biti u redovnoj komunikaciji sa angažovanim konsultantom te pravovremeno dostaviti strukturirani odgovor ili preporuku, ukoliko to bude relevantno za postizanje rezultata Projektnog zadatka.

Prijava

Zainteresovani kandidati obavezni su poslati pismo namjere na B/H/S jeziku, sa potrebnim obrazloženjima i dokazima navedenim pod tačkom Potrebna ekspertiza na e-mail adresu rarediseases@ipdbh.org.

Rok za slanje navedenih dokumenata je 08. novembar 2023.

Kriteriji za odabir konsultanta: Ugovarač će donijeti odluku o odabiru konsultanta na osnovu dokazane ekspertize i prethodnog iskustva aplikanta u odnosu na potrebe projektnog zadatka.

Institut za populaciju i razvoj nije dužan obavijestiti kandidate koji nisu izabrani za izvršenje projektnog zadatka o rezultatu javnog poziva.

Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima trebaju biti dostavljeni na e-mail adresu: rarediseases@ipdbh.org