Konkurs za konsultanta za dizajniranje/uspostavljanje Info Centra za podršku osobama oboljelim od rijetkih bolesti

Konsultant/i za dizajniranje/uspostavljanje Info Centra za podršku osobama oboljelim od rijetkih bolesti, udruženjima koja okupljaju osobe oboljele od rijetkih bolesti i zdravstvenim stručnjacima

Uvodne informacije

Cilj projekta „Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti“ je jačanje mreža OCD u osiguravanju kvalitetne zdravstvene zaštite osoba s rijetkim bolestima na temelju saradnje, razmjene stručnosti i znanja i dijaloga s predstavnicima vlasti.

Specifični ciljevi 

 1. razviti i ojačati kapacitete organizacija civilnog društva za partnerski dijalog s vladinim institucijama, za razvoj i provedbu politika i programa u području zdravstvene zaštite.
 2. poboljšati pravni i institucionalni okvir zdravstvene zaštite za osobe oboljele od rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini.
 3. povećati javnu svijest o rijetkim bolestima i razmjenjivati informacije kako bi se poboljšao pristup pacijenata dijagnozi, informacijama i njezi.

 Očekivani rezultati

 1. Uspostavljeni/unaprijeđeni entitetski centri za rijetke bolesti
 2. Unaprijeđeni kapaciteti 28 OCD da učestvuju u javnom dijalogu sa zdravstvenim institucijama u cilju kreiranja strateškog okvira za rijetke bolesti 
 3. OCD zagovaraju za bolje zdravstvene politike u oblasti rijetkih bolesti
 4. Unaprijeđeni strateški i zakonodavni okvir u oblasti rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini
 5. Građani putem OCD-a učestvuju u političkom dijalogu s predstavnicima vlasti u vezi poboljšanja zdravstvenih usluga.

Trajanje projekta 01.01.2021. – 31.12.2023.

Organizacije implementatori Projekt provodi Institut za populaciju i razvoj u partnerstvu sa Savezom za rijetke bolesti Republike Srpske.

I

Konsultant/i za dizajniranje/uspostavljanje Info Centra za podršku osobama oboljelim od rijetkih bolesti, udruženjima koja okupljaju osobe oboljele od rijetkih bolesti i zdravstvenim stručnjacima

Opis posla

Radi poboljšanja institucionalnog okvira zdravstvene zaštite za osobe oboljele od rijetkih bolesti, Institut za populaciju i razvoj angažovaće konsultanta, po potrebi tim konsultanata, koji će biti zadužen za uspostavljanje Info Centra, čija je namjena pružanje podrške osobama oboljelim od rijetkih bolesti, udruženjima koja okupljaju osobe oboljele od rijetkih bolesti i zdravstvenim stručnjacima. 

Info Centar će biti uspostavljen na web stranici Saveza za rijetke bolesti koji okuplja udruženja oboljelih od rijetkih bolesti sa područja Federacije Bosne i Hercegovine Savez za rijetke bolesti – Unaprijedimo kvalitetu života i sadržavaće sveobuhvatne informacije o rijetkim bolestima. Info Centar treba biti koncipiran kao posebna cjelina/tab na web platformi, koja će korisnicima obezbijediti pristup informacijama koje su za njih značajne. 

Angažovani konsultant/i imaće zadatak da pripremi plan kompletnog izgleda Info Centra, što obuhvata web dizajn i vizuelnu prezentaciju samog tab-a Info Centra. Pored osmišljavanja ideje za vizuelnu prezentaciju Info Centra, biće u skladu s tim potrebno i preuređenje vizuelnog izgleda ostatka web stranice, uvođenje chat box-a i sl. 

Konsultant/i će u novoformirani Info Centar između ostalog uvrstiti i bazu podataka o stručnjacima/doktorima iz oblasti rijetkih bolesti, koja sadrži uniformne podatke i kontakt informacije prikupljene u vidu Excel tabele, a angažovani konsultant/i će imati zadatak da tu bazu podataka aplicira u Info centar na što kreativniji i pregledniji način. 

Tehničko uređenje Info Centra, kao i kompletna vizuelna prezentacija moraju biti usklađeni sa pravilima EU vizuelnog identiteta, uzevši u obzir smjernice iz priručnika Komunikacija i vidljivost u spoljnim akcijama koje finansira EU. 

Ponuda zainteresovanih kandidata treba uključivati plan i uslugu održavanja uspostavljenog Info centra do kraja Projekta odnosno do 31.12.2023. 

Očekivani rezultati

 1. uspostavljen Info Centar koji je kreativno uređen, vizuelno uočljiv i obuhvata sve potrebne informacije koje će olakšati pristup informacijama, kako korisničkim udruženjima tako i pojedincima oboljelim od rijetkih bolesti. 
 2. uspostavljen info ili chat prozor u sklopu Info Centra koji se učitava ulaskom na samu web stranicu Saveza i korisnicima omogućava direktnu komunikaciju sa zaposlenima u Savezu putem Info Centra. 
 3. vizuelna prezentacija i tehničko uređenje Info Centra ispunjavaju pravila EU vizuelnog identiteta i u skladu su sa smjernicama iz priručnika Komunikacija i vidljivost u spoljnim akcijama koje finansira EU (Communication and Visibility in EU-financed external actions).

Kandidati trebaju posjedovati

 1. najmanje petogodišnje iskustvo u IT oblasti, tj. iskustvo u dizajniranju internet sajtova, podešavanju web servera, upravljanju operacija internet interfejsa i ostalih kategorija vezanih za funkcionisanje web stranica.
 2. Organizovanost, komunikativnost, sklonost ka logičko-analitičkom razmišljanju, te otvorenost za timski rad.

 Vremenski okvir izvršenja zadatka 

Krajnji rok za izvršenje projektnog zadatka je 31.10.2022.

Supervizija

Konsultant će tokom realizacije zadataka biti superviziran od strane projektnog koordinatora. Projektni koordinator će biti u redovnoj komunikaciji sa angažovanim konsultantom te pravovremeno dostaviti strukturirani odgovor ili preporuku, ukoliko to bude relevantno za postizanje rezultata Projektnog zadatka.

Prijava 

Zainteresovani konsultant/i obavezni su priložiti sljedeće dokumente: 

 1. Motivaciono pismo
 2. CV koji uključuje prethodna iskustva u sličnim aktivnostima sa minimalno 3 reference
 3. Tehnička i finansijska ponuda

Navedene dokumente dostaviti na e-mail adresu: rarediseases@ipdbh.org

Rok za prijavu iznosi  8 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, zaključno do 27.7.2022. u 13h.

Informisanje kandidata

Institut za populaciju i razvoj neće informisati kandidate o prolasku tehničke evaluacije, kao ni ponuđače koji nisu odabrani kao izvršitelji posla. Institut će omogućiti uvid ponuđačima u konačni rezultat na upit ponuđača. Ponuđač koji osvoji najveći broj bodova i čija ponuda bude prihvaćena, biće obaviješten najkasnije 5 radnih dana nakon finalnog izbora.

Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima trebaju biti dostavljeni na e-mail rarediseases@ipdbh.org