Dino i Medina

Video klip je kreiran u okviru projekta “Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti”, koji finansira Evropska unija a implementira Institut za populaciju i razvoj u partnerstvu sa Savezom za rijetke bolesti RS. Svi akteri u video klipu saglasni su njegovim objavljivanjem na društvenim mrežama i medijima.

Dino Ćerimović i Medina Avdić