IPD

20 godina

Institut za populaciju i razvoj registrovan je 2001. godine sa sjedištima  u Sarajevu i Banjaluci. Iza nas je preko dvadeset godina predanog rada koji je rezultirao brojnim uspjesima u različitim sferama djelovanja.

Gender

0

.

NVO koji sporovode sveobuhvatni, naučno utemeljeni program prevencije nasilja u BiH

Prevencija

0

.

mladića promovira
rodnu ravnopravnost

Školstvo

0

.

educiranih mladih u osnovnim, srednjim školama i fakultetima

Medicinske usluge

0

.

pruženih medicinskih usluga
u Klinici XY

Jačanje kapaciteta

0

.

organizacija civilnog sektora, korisničkih udruženja, NVO za žene i mlade

Saradnja

0

.

saradnja sa 74 doma zdravlja u Bosni i Hercegovini, te sa 62 škole

Networking

0

.

pratilaca na društvenim mrežama

Obuka

0

.

edukativnih radionica i treninga

Savjetovanje

0

.

pruženih usluga psihosocijalnog savjetovanja

Kampanje

0

.

kampanja podizanja javne svijesti

Informacije

0

.

pregleda na društvenim mrežama XY

Izdavaštvo

0

.

objavljenih stručnih publikacija iz zdravstvene oblasti i obrazovanja

Rekonstrucija

0

.

rekonstrisanih centara za mentalno zdravlje u BiH

Edukacija

0

.

educiranih profesionalaca iz oblasti zdravlja, obrazovanja, medija u BiH

Online centar za
učenje i istraživanje

And anyway, as Cecil Adams reasoned, “[Do you really] think graphic arts supply houses were hiring classics scholars in the 1960s?” Perhaps.