Javni poziv za angažovanje pravnog stručnjaka

avni poziv za angažovanje

Pravnog stručnjaka za izradu prijedloga za uspostavu Centra za rijetke bolesti u FBiH i način imenovanja koordinatora za rijetke bolesti u FBiH

Projekt: Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti

Donator: Evropska unija

Implementator projekta: Asocijacija XY sprovodi Projekt u partnerstvu sa Savezom za rijetke bolesti Republike Srpske iz Banjaluke

Trajanje angažmana 25.04.2021. – 31.05.2021.

Prijave trebaju biti dostavljene na email adresu rarediseases@asocijacijaxy.orgnajkasnije do 22. aprila 2021. (do 12:00 sati).

PROJEKTNI ZADATAK

Asocijacija XY sa sjedištem u Sarajevu i podružnicom u Banjaluci, za potrebe projekta „Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti”, raspisuje javni poziv za sljedeću poziciju:

Pravni stručnjak za izradu prijedloga za uspostavu Centra za rijetke bolesti u FBiH i način imenovanja koordinatora za rijetke bolesti u FBiH

I

Uvodne informacije

Cilj projekta „Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti” je jačanjemreža OCD u osiguravanju kvalitetne zdravstvene zaštite osoba s rijetkim bolestima na temelju saradnje, razmjene stručnosti i znanja i dijaloga s predstavnicima vlasti.

Specifični ciljevi

1. Specifični cilj – razviti i ojačati kapacitete organizacija civilnog društva za partnerski dijalog s vladiniminstitucijama, za razvoj i provedbu politika i programa u području zdravstvene zaštite.

2. Specifični cilj – poboljšati pravni i institucionalni okvir zdravstvene zaštite za osobe oboljele od rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini.

3. Specifični cilj – povećati javnu svijest o rijetkim bolestima i razmjenjivati informacije kako bi se poboljšao pristup pacijenata dijagnozi, informacijama i njezi.

Očekivani rezultati

1.Uspostavljeni/unaprijeđeni entitetski centri za rijetke bolesti

2.Unaprijeđeni kapaciteti 28 OCD da učestvuju u javnom dijalogu sa zdravstvenim institucijama u cilju kreiranja strateškog okvira za rijetke bolesti

3.OCD zagovaraju za bolje zdravstvene politike u oblasti rijetkih bolesti.

4.Unaprijeđeni strateški i zakonodavni okvir u oblasti rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini

5.Građani putem OCD-a učestvuju u političkom dijalogu s predstavnicima vlasti u vezi poboljšanja zdravstvenih usluga.

Trajanje projekta 1.1.2021. – 31.12.2023.

Organizacije implementatori Asocijacija XY sprovodi Projekt u partnerstvu sa Savezom za rijetke bolesti Republike Srpske iz Banjaluke

II

Opis posla

Pravni stručnjak za izradu prijedloga za uspostavu Centra za rijetke bolesti u FBiH i način imenovanja koordinatora za rijetke bolesti u FBiH imaće obavezu redovnog komuniciranja i saradnje sa svim relevantnim akterima u oblasti zdravstva u cilju pripreme inicijativa, planiranja sastanaka i pripreme prijedloga rješenja za uspostavu Centra za rijetke bolesti u FBiH i imenovanja koordinatora za rijetke bolesti u FBiH. Izradiće prijedlog teksta zagovaračkih inicijativa koje će se uputiti nadležnim tijelima u FBiH radi uspostave Centra za rijetke bolesti i imenovanja koordinatora za rijetke bolesti u FBiH, planiraće sastanke sa nadležnim tijelima u oblasti zdravstva, pripremaće prijedloge pravnih rješenja za uspostavu Centra za rijetke bolesti u FBiH i imenovanje koordinatora za rijetke bolesti u FBiH, o čemu će se na sastancima sa nadležnim tijelima diskutovati, te će biti zadužen za obradu sugestija i komentara predstavnika nadležnih tijela. Pravni stručnjak će potom izraditi pravno mišljenje – konačni prijedlog rješenja za uspostavu Centra za rijetke bolesti u FBiH i također pravno mišljenje – konačni prijedlog rješenja o potencijalnom načinu imenovanja koordinatora za rijetke bolesti u FBiH.

Vremenski okvir izvršenja zadatka: 25. april 2021. – 31. maj 2021.

Akademske kvalifikacije: Završen Pravni fakultet (minimalno VSS, odnosno 240 ECTS)

Ekspertiza:

-Minimalno 7 godina iskustva u svojoj struci;

-Poznavanje propisa u oblasti zdravstva, posebno o organizaciji sistema zdravstvene zaštite na entitetskom i državnom nivou;

-Poznavanje međunarodnih i evropskih propisa o zaštiti ljudskih prava, zaštiti prava pacijenata, te posebno o zaštiti prava osoba s invaliditetom;

-Poželjno iskustvo u radu sa organizacijama civilnog društva posvećenim zaštiti prava pacijenata, posebno ranjivih skupina;

-Izražene analitičke sposobnosti, vještine pisanja pravnih prijedloga i inicijativa;

-Odlične vještine javnog govora i prezentiranja.

Očekivani rezultati:

-Ostvarena redovna komunikacija i saradnja sa svim relevantnim akterima u oblasti zdravstva u cilju pripreme incijativa, planiranja sastanaka i pripreme prijedloga rješenja za uspostavu Centra za rijetke bolesti u FBiH i imenovanje koordinatora za rijetke bolesti u FBiH;

-Sačinjen prijedlog teksta zagovaračkih inicijativa koje će se uputiti nadležnim tijelima u FBiH radi uspostave Centra za rijetke bolesti i imenovanja koordinatora za rijetke bolesti, kao dio dijaloga OCD s predstavnicima vlasti u vezi poboljšanja zdravstvenih usluga;

-Održani stručni sastanci sa predstavnicima Federalnog ministarstva zdravstva i drugih partnera u cilju zagovaranja uspostave Centra za rijetke bolesti u FBiH i imenovanja koordinatora za rijetke bolesti (max. do tri sastanka);

-Izrađeno pravno mišljenje – prijedlog rješenja za uspostavu Centra za rijetke bolesti u FBiH, kao institucionalnalnog mehanizma za adresiranje potreba oboljelih od rijetkih bolesti, korisničkih udruženja i zdravstvenih profesionalaca, a u skladu sa propisima u oblasti zdravstva;

-Izrađeno pravno mišljenje – prijedlog rješenja o potencijalnom načinu imenovanja koordinatora za rijetke bolesti u FBiH, kao osobe koja će biti veza između pacijenata, profesionalaca u zdravstvu, OCD i nadležnih ministarstava zdravstva.

Podrška

Angažovani konsultant će tokom realizacije zadataka imati podršku od strane projektnog koordinatora. Projektni koordinator će biti u redovnoj komunikaciji sa konsultantom te pravovremeno dostaviti strukturirani odgovor ili preporuku, ukoliko to bude relevantno za postizanje rezultata Projektnog zadatka.

Izmjene i dopune

Ovaj Projektni zadatak (ToR) može biti izmijenjen ili dopunjen od strane menadžmenta Asocijacije XY, a što će biti dokumentirano kroz zapisnik o izmjenama i dopunama.

Prijava

Zainteresovani kandidati obavezni su priložiti sljedeće dokumente:

Pismo namjere

  • Biografiju (CV)
  • Tehničku ponudu (metodologiju i plan rada)
  • Finansijsku ponudu

Navedene dokumente dostaviti na e-mail adresu: rarediseases@asocijacijaxy.org

Rok za prijavu je 22.04.2021. (do 12:00 sati)

Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima trebaju biti dostavljeni na e-mail adresu:rarediseases@asocijacijaxy.org.

Asocijacija XY nije dužna obavijestiti kandidate koji nisu izabrani za izvršenje projektnog zadatka o rezultatu javnog poziva.